Poistné produkty na zabezpečenie bankových produktov

Sberbank Slovensko poskytuje svojim klientom pri uzatváraní bankových produktov viaceré druhy poistenia.

• Poistenie úveru s prolongáciou

Poistenie spotrebného úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou a hypotekárneho úveru pre prípad úmrtia. Poistenie z tejto zmluvy je automaticky vinkulované v prospech Sberbank Slovensko, a.s. Poistná suma sa každoročne stanoví na základe výšky nesplatenej časti úveru. Možné je pripoistenie pre prípad nedobrovoľnej nezamestnanosti, v prípade poistnej udalosti poisťovňa platí splátky úveru banke.

Vstupný vek: minimálne 18 rokov
Výstupný vek: maximálne 75 rokov
Doba poistenia: závisí od doby splatenia úveru, maximálne 30 rokov
Maximálna poistná suma: neobmedzená
Spôsob platenia: jednorazovo ročné poistné - bankovým prevodom, inkasom.

• Poistenie spotrebného úveru jednorazovým poistným

Poistenie spotrebného úveru pre prípad úmrtia a trvalých následkov úrazu v rozsahu najmenej 50% s jednorazovým poistným a rovnomerne klesajúcou poistnou sumou. Poistenie z tejto zmluvy je automaticky vinkulované v prospech Sberbank Slovensko, a.s.

Vstupný vek: minimálne 18 rokov
Výstupný vek: maximálne 75 rokov
Doba poistenia: doba do splatenia úveru, najmenej 12, najviac 24 mesiacov
Maximálna poistná suma: 17 000 EUR
Minimálne poistné: podľa výšky úveru
Spôsob platenia: jednorazovo pri dohodnutí poistenia