Krátkodobé úvery (kontokorentné)

Peniaze na financovanie prevádzkových nákladov máte hneď k dispozícii.

Základné informácie:

  • splatnosť úveru 36 mesiacov
  • peniaze máte hneď k dispozícii - povolené prečerpanie na vašom bežnom účte
  • 24 hodinová finančná rezerva
  • pre neočakávané situácie
  • je len na vás, koľko z neho budete čerpať a kedy

Výhody:

  • bez poplatku za nečerpanie úveru
  • aj bez materiálneho zabezpečenia
  • pohodlné čerpanie
  • možnosť predĺžiť splatnosť
  • úroky platíte len z vyčerpanej sumy