PREHĽAD ÚROKOVÝCH SADZIEB
PRODUKTY PRE FYZICKÉ OSOBY PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÉ OSOBY


 
pdf Úrokové sadzby Právnické osoby a Fyzické osoby podnikatelia k 1.4.2017  [pdf; 222,16 kB]


Archív


 
pdf Úrokové sadzby Právnické osoby a Fyzické osoby podnikatelia k 20.2.2017  [pdf; 222,14 kB]
pdf Úrokové sadzby Právnické osoby a Fyzické osoby podnikatelia k 16.01.2017  [pdf; 185,67 kB]