Business Element

 • vedenie bežného účtu v EUR s minimálnym zostatkom
 • výpis z bežného účtu v EUR 1x mesačne poštou do tuzemska
 • vydanie a vedenie jednej medzinárodnej platobnej karty Maestro PayPass™ payWave pre majiteľa účtu počas doby jej platnosti
 • poskytovanie služieb elektronického bankovníctva – aktívna forma služby Sberbank Online s certifikáciou platieb
 • 2-krát mesačne zúčtovanie výberu v hotovosti z bežného účtu v EUR k programu služieb**
 • 3- krát mesačne zúčtovanie došlej tuzemskej platby
 • 15- krát mesačne zúčtovanie tuzemskej platby z bežného účtu v EUR k programu služieb realizovanej na základe elektornického príkazu
 • 15- krát mesačne zúčtovanie tuzemskej platby z bežného účtu v EUR k programu služieb realizovaného elektronickým príkazom v prospech iného účtu v EUR vedeného bankou
 • realizácia tuzemského prevodu v EUR, to je odpísanie platby z účtu príkazcu a pripísanie platby v prospech účtu príjemcu v Sberbank Slovensko, resp. inej banky v SR v deň predloženia prevodného príkazu príkazcom*

* za podmienok bližšie špecifikovaných v Obchodných podmienkach programov služieb Business a programov služieb Corporate k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby
**vklady a výbery nad 10 000 EUR sú spoplatňované v zmysle sadzobníka poplatkov časť Pokladničné služby


môjÚČETbusiness premium

Realizujte toľko transakcií, koľko potrebujete. Spravujte vaše financie výhodne a efektívne a navyše získate hotovostné operácie, druhú platobnú kartu a ďalšie benefity.

Základné informácie:

 • vedenie bežného účtu v EUR, v USD alebo v CZK
 • vedenie sporiaceho účtu v EUR
 • elektronické bankovníctvo Sberbank Business Banking, Sberbank Online, Smart banking, služby Call centra
 • neobmedzené SMS a e-mail notifikácie
 • elektronický výpis z bežného a sporiaceho účtu
 • zúčtovanie 3 vkladov v hotovosti na bežný účet v EUR
 • zúčtovanie 1 výberu v hotovosti z bežného účtu v EUR
 • zmeny podpisového vzoru k bežnému účtu v EUR
 • neobmedzené došlé platby, platby cez trvalý príkaz a inkaso, platby cez elektronické bankovníctvo
 • zadanie a zmena trvalých príkazov a inkás v elektronickom bankovníctve
 • vydanie a vedenie 1 medzinárodnej debetnej platobnej karty
 • výbery z bankomatov Sberbank Slovensko a platby kartou u obchodníka a za služby

Výhody

 • vedenie programu služieb prvé 3 mesiace zadarmo pre nových klientov
 • navyše zadarmo sporiaci účet:
  • s výhodnejším úročením ako na bežnom účte, usporené peniaze máte kedykoľvek k dispozícií
  • s možnosťou získať bonusový úrok (ak v príslušnom mesiaci nebola realizovaná žiadna debetná transakcia zo sporiaceho účtu)

Poplatky

 • Základná cena: 14,99 €/mesiac, nový klient prvé 3 mesiace 0 €
Zaujala Vás naša ponuka?

Nechajte nám Váš kontakt a my sa Vám ozveme

Ďakujeme, čoskoro Vás budeme kontaktovať.