Zahraničný platobný styk

Dôležité upozornenie.

Vážení klienti,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 1.11.2016 nadobudne účinnosť zmena Kurzového lístka banky, na základe ktorej banka prestáva poskytovať služby a produkty, vrátane platobných služieb, v nasledovných menách:

AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, SEK, HRK.

V tejto súvislosti budú prevodné príkazy v uvedených menách, splatné po 31.10.2016, odmietnuté. Zároveň budú všetky došlé platby v uvedených menách, ktoré banka prijme po 31.10.2016, vrátené späť príkazcovi.


Bezhotovostné prevody finančných prostriedkov:
- v cudzej mene do/zo zahraničia, alebo v rámci Slovenskej republiky
- v EUR do/z krajín mimo SEPA priestoru.

S účinnosťou od 01.06.2017 banka prestáva realizovať úhrady (vo všetkých menách) do uvedených krajín:
pdf Zoznam krajín, do ktorých banka nerealizuje cezhraničné príkazy na úhradu   (pdf; 101,64 kB)

Platby v rubľoch

Pre rýchle a kvalitné peňažné toky v rámci zahraničného platobného styku v ruských rubľoch (RUB) má Sberbank Slovensko vedený nostro účet v RUB priamo v Sberbank Rusko.

Vďaka tomu zabezpečuje svojim klientom viaceré produkty a služby v Rubľoch:
pdf Zoznam produktov a služiev v RUB  (pdf; 151,26 kB)
pdf VO KÓDY  (pdf; 407,98 kB)

Zahraničné platby:

Úhrady do celého sveta realizujeme prostredníctvom siete korešpondenčných bánk, v ktorých máme vedené nostro-účty vo všetkých hlavných svetových menách. Zoznam našich hlavných korešpondenčných bánk pre jednotlivé meny nájdete:
pdf Zoznam hlavných korešpondenčných bánk  (pdf; 24,85 kB)
Pre prijatie úhrady je potrebné platiteľovi v rámci platobnej inštrukcie uviesť vaše číslo účtu, alebo IBAN, BIC našej banky (LUBASKBX) a názov, resp. BIC našej korešpondenčnej banky pre danú menu.