Hotovostné bankové operácie

Ide o produkt určený pre fyzické osoby a firemnú klientelu.

V rámci hotovostných operácií na Vašich účtoch môžete vykonávať:

  • vklady hotovosti,
  • výbery hotovosti
  • ďalšie pokladničné služby

Vklady v hotovosti

Môžete realizovať nasledovným spôsobom:
  • v ktorejkoľvek pobočke bez ohľadu na to kde máte zriadený účet
  • prostredníctvom bezpečnostnej služby zabezpečujúcej prevoz hotovosti od klienta do banky

Výbery v hotovosti

Môžete realizovať nasledovným spôsobom:
  • v ktorejkoľvek pobočke bez ohľadu na to kde máte zriadený účet
  • prostredníctvom platobných kariet výberom hotovosti v bankomate (do výšky denného limitu, ktorý je pre kartu stanovený)

Výhody:

  • vklady a výbery v akejkoľvek pobočke Sberbank Slovensko
  • výbery kedykoľvek prostredníctvom platobných kariet vydaných k účtu
  • výbery z účtu môžu realizovať majitelia alebo disponenti účtu (aj iné osoby ako majitelia/konatelia spoločnosti)

Pri výbere hotovosti nad 5 000 EUR, je klient povinný oznámiť uvedený výber hotovosti minimálne 72 hodín vopred.
Náhradu za necelé bankovky a za celé bankovky zložené z viac ako dvoch častí poskytuje banka podľa veľkosti plochy poškodenej bankovky.