Výhody platobných kariet

Business platobné karty

Business platobné karty môžu podnikom výrazné úspory transakčných nákladov spojených s nákupom a zásobovaním. Často ide o karty kreditné, a tie sú spojené nielen s úverovým rámcom, ale tiež s možnosťou bezúročne oddialiť platbu až o 40 dní. Stávajú sa tak pre spoločnosti moderným nástrojom efektívneho riadenia finančných tokov v podniku.

Ďalšie výhody Business platobných kariet:
  • výhodnejšie podmienky pri jednaní s dodávateľmi (možnosť zostaviť výkazy podľa jednotlivých dodávateľov)
  • zrýchlenie informačných tokov - on-line prístup k informáciám a prehľadom o transakciách
  • správnosť informácií - obmedzenie viacnásobného zriaďovania vstupných dát
  • široká akceptačná sieť
  • doplnkové služby (poistenie, asistenčné služby, vernostné programy).

Sberbank Slovensko ponúka široký výber platobných kariet pre podnikateľov ktoré vám umožnia disponovať s vašimi financiami kedykoľvek a kdekoľvek,
24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Všetky platobné karty vydané Sberbank Slovensko sú vydávané s čipom. Túto technológiu začala využívať na Slovensku vo všetkých svojich kartách ako jedna z prvých bánk na Slovensku. Zabudovaný čip zvyšuje bezpečnosť platobnej karty.