Prijímanie kariet - POS a iné


EFT POS terminály

Platobný terminál (EFT POS terminál)

Je najbežnejší spôsob prijímania platobných kariet. Platobný terminál je elektronické zariadenie umožňujúce uskutočňovať v obchodných prevádzkach bezhotovostné platby za tovary a služby.

Platobné terminály môžu byť:
 • neprenosné (stacionárne) – používané v bežných obchodoch, umiestnenie pri pokladni, komunikácia POS terminálu s autorizačnou centrálou zvyčajne cez pevnú linku (dial-up)
 • prenosné – používané napr. v reštauráciách, taxíkoch, v miestach, kde nie je pevná linka, komunikácia s autorizačnou centrálou je typu GPRS – cez mobilného operátora.

Čo obchodníkom ponúkame

  • nulové náklady na obstaranie, inštaláciu, záručný a pozáručný servis POS terminálu
  • bezplatné zaškolenie a preškolenie pracovníkov využívajúcich POS terminál
  • rýchle a prehľadné spracovanie všetkých realizovaných platieb vo výpisoch zdarma zasielaných elektronickou poštou
  • nulové náklady a riziko spojené so spracovaním hotovosti
  • jednoduchú obsluhu POS terminálu
  • individuálny prístup ku každému obchodníkovi
  • vytváranie pozitívneho obrazu o vašej spoločnosti, ako o spoločnosti, ktorá je ústretová ku svojim zákazníkom
  • peniaze z každej realizovanej platby cez POS terminál sú pripísané na váš podnikateľský účet obratom na nasledujúci pracovný deň (transakcie realizované prostredníctvom platobných kariet American Express sú v prospech vášho podnikateľského účtu pripisované vždy obratom do troch pracovných dní)
  • 24 hodinovú kontrolu podozrivých a odcudzených platobných kariet
  • bezplatnú pomoc a zastúpenie pri všetkých reklamáciách platobného terminálu

Technické parametre

  • POS terminál akceptuje všetky dostupné platobné karty : MasterCard, Maestro, VISA Electron, VISA, Diners Club International, American Express
  • POS terminál umožňuje všetky typy transakcií: predaj, predaj + sprepitné, návrat, storno (reversal), predautorizácia, ukončenie predautorizácia, medzisúčet, uzávierka dňa, test linky, download
  • POS terminál komunikuje všetkými dostupnými pripojeniami: Dial-Up, ISDN, DSL, GPRS, využitím open komunikačného protokolu s možnosťou pripojenia POS terminálu priamo na váš komunikačný pokladničný systém