Bezpečnosť platobných kariet

Zásady bezpečného používania platobných kariet

Sberbank Slovensko, a.s., si vás dovoľuje upozorniť na hlavné zásady bezpečného používania platobných kariet:
 • Platobnú kartu (debetnú alebo kreditnú) si ihneď po prevzatí podpíšte na podpisovom prúžku na zadnej strane karty.
 • S platobnou kartou a s údajmi o nej zaobchádzajte vždy rovnako obozretne ako s hotovosťou.
 • Vždy majte prehľad o svojej platobnej karte, môžete tak včas zistiť jej stratu alebo krádež.
 • Pre väčšiu bezpečnosť a prehľad o všetkých transakciách realizovaných s vašou platobnou kartou, odporúčame využívať službu SMS notifikácie.
 • PIN si po jeho obdržaní dobre zapamätajte a bezpečnostnú obálku, v ktorej je PIN uvedený, odporúčame z bezpečnostných dôvodov zničiť.
 • PIN si v žiadnom prípade neuchovávajte spolu s platobnou kartou, prípadne v jej blízkosti. Neodkladajte si ho do peňaženky, nezaznamenávajte do mobilného telefónu, ani na platobnú kartu.
 • Ak vám PIN nevyhovuje, máte možnosť si ho na ktoromkoľvek bankomate Sberbank Slovensko, a.s., zmeniť.
 • Neprezrádzajte PIN ani iné autentifikačné údaje (číslo karty, platnosť karty, CVC2, CVV2, aktivačný kód ani SecureCode) z platobnej karty iným osobám (ani rodinným príslušníkom, polícii, pracovníkom banky, a pod.).
 • Pri používaní platobnej karty v bankomate vždy vizuálne skontrolujte bankomat, zabezpečte si diskrétny odstup od ostatných čakajúcich pri bankomate.
 • Pri výbere z bankomatu alebo pri platbe u obchodníka buďte pri zadávaní PIN maximálne obozretný, prekryte si rukou (peňaženkou...) klávesnicu tak, aby PIN nemohla odpozorovať iná osoba.
 • Pri platbe platobnou kartou u obchodníka nikdy nespúšťajte platobnú kartu z dohľadu, nepodpisujte doklady, ktoré nie sú úplné.
 • Platobnú kartu NIKDY nepožičiavajte iným osobám.
 • Odkladajte si doklady z platieb platobnou kartou na internete, potvrdenia z registračnej pokladne a doklad o platbe kartou (v prípade priameho prepojenia terminálu s pokladňou sú oba na jednom doklade). Pri reklamácii zaúčtovania nesprávnej čiastky banka vyžaduje predloženie týchto dokladov.
 • Pravidelne si kontrolujte výpisy z účtu, SMS notifikácie, alebo internet banking, zistené nezrovnalosti ihneď oznámte banke.
 • Oznámte banke vaše kontaktné údaje, hlavne telefónne číslo. Banka vás môže, vďaka platným údajom, v prípade podozrenia na zneužitie vašej platobnej karty, kontaktovať. Poskytnutím aktuálnych kontaktných údajov si môžete ochrániť vlastné peniaze.
 • Chráňte platobnú kartu pred mechanickým poškodením a pred kontaktom s magnetickým poľom.

Dôležité kontakty v prípade straty alebo krádeže:

karty Maestro / MasterCard, VISA / VISA Electron:
 • pobočka banky počas prevádzkových hodín banky alebo
 • Call centrum banky, každý pracovný deň, v čase od 7.00 do 22.00 h, víkendy 7.00 do 19.00 h. a sviatky 9.00 do 17.00 h., tel. č. 0850 123 123 (zo zahraničia: +421 5965 1600) alebo
 • Autorizačné centrum First Data Slovakia, spol. s r.o. s nepretržitou prevádzkou: tel.: +421/2/6828 5777, fax: +421/2/6241 2855,

charge karty Diners Club:
 • kontaktujte Klientske centrum 24 hodín denne, 7 dní v týždni na tel.: +421/2/5778 9444,
 • fax: +421/2/5778 9449, mail: customer.service@dinersclub.sk.

Všeobecné zásady používania platobných kariet pri platbách na internete

 • Presvedčte sa, či obchodník akceptuje platbu vašou platobnou kartou – na internetovej stránke obchodníka musíte nájsť logo, ktoré je uvedené na vašej platobnej karte.
 • Pred poskytnutím údajov o svojej platobnej karte sa presvedčte, či obchodník používa zabezpečený prenos dát (SSL, alebo SET protokol). Internetová adresa musí byť vo formáte https (nie iba http) a internetový prehliadač musí byť v pravom rohu označený zlatým zámkom.
 • Stránka obchodníka musí byť zabezpečená, tzv. 3D Secure protokolom. Pri poskytovaní údajov z vašej platobnej karty budete presmerovaný priamo na internetové prostredie banky, takže obchodník vôbec nemá prístup k údajom z platobnej karty. Prenos dát do banky je kódovaný. Ak je internetová stránka respektíve obchodník zabezpečený 3D Secure protokolom musí byť označený logami MasterCard SecureCode a Verfied by VISA (viď logá).

MasterCard Visa
 • Odporúčame vám pri platobných kartách s logom Maestro a MasterCard požiadať o zriadenie služby Bezpečná i-platba, ktorá predstavuje najvyššiu dostupnú bezpečnosť pri platbe kartou na internete u obchodníka zabezpečeného 3D Secure protokol a označeného logom MasterCard SecureCode (viď logo). Pri platbe u takéhoto obchodníka budete presmerovaný na stránku Sberbank Slovensko, a. s., kde bude zobrazené vami zadané osobné privítanie, aby ste mali istotu, že vaša platba prebehne bezpečne. Pre autorizáciu platby budete zadávať vami zvolený SecureCode, ktorý poznáte len vy. SecureCode si nastavíte pri prvej platbe u zabezpečeného obchodníka so stránkou označenou logom MasterCard SecureCode po zadaní aktivačného kódu vygenerovaného bankou.
MasterCard SecureCode Logo
 • Pred objednaním tovaru alebo služby si nezabudnite pozorne prečítať kompletné obchodné podmienky, informácie o pravidelných poplatkoch. Nezabudnite si poznačiť e-mailovú adresu respektíve kontakt na obchodníka pre prípad stornovania objednanej služby.
 • Odporúčame vytlačiť a uschovať objednávkový formulár ako potvrdenie o uskutočnení transakcie pre prípad reklamácie alebo kontroly zúčtovanej transakcie,
 • Pri práci s internetom nepoužívajte v operačnom systéme profil užívateľa s oprávneniami administrátora.
 • Vždy zadávajte internetovú adresu do adresného riadku internetového prehliadača ručne.
 • Nikdy nepristupujte k platbe platobnou kartou z odkazov uvedených v akejkoľvek e-mailovej správe.
 • Neodpovedajte na e-mailové správy a telefonáty, vyzývajúce na uvedenie identifikačných a autentifikačných údajov z vašej platobnej karty, bankového spojenia, čísla karty, PIN a pod.

Bezpečný počítač by mal obsahovať tieto bezpečnostné prvky:

 • Na pripojenie k elektronickému bankovníctvu je nanajvýš nevhodné používať počítače, ktoré sú verejne prístupné, napríklad v internetových kaviarňach, knižniciach a podobne.
 • Používajte výlučne bezpečný počítač, pri ktorom máte kontrolu nad tým, kto ho používa a ktoré programy sú na ňom nainštalované.
 • Legálne nadobudnutý software – používajte výlučne legálne nadobudnutý software. Práve jeho legálnosť vám umožní získavať bezpečnostné aktualizácie a záplaty na skryté chyby v jeho kóde. Nelegálne, tzv. „cracknuté“ verzie softwaru môžu obsahovať rôzne škodlivé kódy umožňujúce sledovať obvyklé činnosti užívateľa alebo zbierať o ňom informácie.
 • Automatická aktualizácia operačného systému - na zamedzenie zneužitia prípadných chýb v operačnom systéme je dôležité mať zapnuté automatické aktualizácie operačného systému. Ak operačný systém neumožňuje automatické aktulizácie, odporúčame sťahovať a inštalovať bezpečnostné záplaty manuálne z oficiálnych stránok producenta softwaru.
 • Antivírusová ochrana - na ochranu pred škodlivým kódom je nevyhnutné mať nainštalovaný antivírusový softvér, ktorý vykonáva pravidelné kontroly a je pravidelne aktualizovaný,
 • Antispyware a antiadware programy - na zabránenie nepovoleného zbierania informácií z počítača, sledovania internetových činností a zvyklostí používateľa sa používajú tieto ochranné programy, ktoré by mali byť pravidelne aktualizované a vykonávať pravidelné kontroly. Spyware nie je vírus, keďže len zaznamenáva, čo robíte a nemení spôsob, akým pracuje váš počítač. Z tohto dôvodu nie je antivírusový software na 100 % účinný pri identifikácií a odstraňovaní spyware.
 • Osobný firewall - slúži na zabezpečenie kontroly toku dát medzi počítačom a internetom, a preto taktiež patrí k základným ochranným programom, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prácu s internetom.
 • Aktualizácia programov, ktoré pristupujú na internet, a to hlavne internetový prehliadač, ale aj komunikačné programy (ICQ, Skype a pod.), prípadne programy na prehrávanie videa a hudby.