SMS banking

Chcete byť informovaný o stave vášho účtu kdekoľvek ste? Služba SMS banking využíva na komunikáciu s bankou Váš mobilný telefón GSM, na ktorý posiela informácie vo forme krátkej SMS správy. Stačí byť v dosahu siete svojho mobilného operátora alebo roamingového partnera a k informáciam o stave Vášho účtu nepotrebujete ani multibankingovú SIM kartu.

Výhody:

  • dostupnosť služby 24 hodín denne,
  • možnosť zmeny nastavenia prichádzajúcich správ používateťom cez internetové stránky Internet bankingu.

Možnosti využitia služby:

Pasívne operácieAktívne operácie
informácie o stave na účte po jeho zmene alebo poklese pod alebo nad zadanú hodnotu
informácie o obratoch na účteslužba neposkytuje aktívne operácie
infromácie o generovaní avíz a výpisov z účtu

Technické požiadavky:

  • mobilný telefón ľubovolného domáceho alebo zahraničného operátora so sprístupnenou službou SMS.