SmartBanking

SmartBanking Sberbank je nová aplikácia na správu vašich účtov cez iPhone a iPad zariadenia prevádzkované s operačným systémom iOS 4.0 a vyššie a cez Android telefóny a tablety prevádzkované s operačným systémom Android 4.1 a vyššie.

Pre používanie SmartBankingu je potrebné mať aktivovanú službu Sberbank Online a aktívny prístup k internetu cez WiFi alebo dátové služby poskytované mobilným operátorom.
SmartBanking si aktivujete veľmi jednoduchým spôsobom. Stačí si bezplatne nainštalovať aplikáciu a prihlásiť sa ako do InternetBankingu a behom niekoľkých sekúnd máte prístup k vašim účtom a kreditným kartám.
SmartBanking Sberbank ponúka základnú funkcionalitu InternetBankingu, a to prehľad účtov a kreditných kariet s detailmi, zoznam pohybov na účte, ako aj možnosť realizácie domáceho prevodného príkazu z dostupných účtov.

Vďaka SmartBankingu budete mať svoju banku stále pri sebe a tento pohodlný a bezpečný nástroj vám umožní sledovať, zriaďovať a realizovať:

  1. Prehľad účtov
  2. Zostatky na účte
  3. Detail účtu
  4. Obraty na účte
  5. Úhrada dlžnej sumy za kreditnú kartu
  6. Došlé správy
  7. Tuzemská platba
  8. Šablóny platobných príkazov
  9. Nastavenia registrácie

Používateľ je po prvom prihlásení do SmartBankingu zadaním PID, PIN a bezpečnostného prvku povinný zvoliť si minimálne šesťmiestne heslo, ktoré pozostáva z písmen alebo číslic. Platnosť hesla je 3 mesiace. Po uplynutí tejto doby je používateľ vyzvaný na zmenu hesla, nové heslo sa musí vždy líšiť od predošlého. Použitie hesla nahrádza prihlásenie používateľa zadaním PID, PIN a bezpečnostného prvku ako pri InternetBankingu. Osobné dáta týkajúce sa účtu klienta nie sú uložené v mobilnom telefóne, preto ani v prípade straty alebo krádeže telefónu nemôže dôjsť k ich zneužitiu. Pri nečinnosti sa aplikácia automaticky zatvorí a pre znovu otvorenie je potrebné opätovne zadať heslo. V prípade opakovaného zadania nesprávneho hesla je používateľ vyzvaný na zadanie PID, PIN a bezpečnostného prvku. Po troch nesprávnych pokusoch sa prístup zablokuje a neumožní žiadne ďalšie prihlasovanie. Takto je zabezpečená ochrana proti nežiaducemu prístupu do aplikácie.
V štandardnej verzii InternetBankingu si môžete požiadať o zmenu limitov pre jednorazové platby v rámci Slovenska. Nastaviť si môžete sumu pre jednotlivé transakcie, sumu transakcií na deň a aj týždeň. Maximálny limit jednorazovej transakcie v SmartBankingu Sberbank je 1000 EUR a týždenný 7000 EUR.