E-mail banking

Informácie v správny čas. Aj tak by sa dala charakterizovať služba, ktorá je založená na komunikácii klienta s bankou prostredníctvom e-mailu. Ak chcete mať vždy presné a včasné informácie, či už o stave na účte, avízach, výpisoch z účtu alebo pohyboch na účte je e-mail banking ideálnym riešením. Informácie nájdete vždy vo svojej e-mailovej schránke. A vzhľadom na to, že správa je v šifrovanej podobe, nemusíte mať obavy, že sa nepovolaná osoba dozvie Vaše tajomstvá... Je to jednoduché - stačí Vám len e-mailová schránka.

Výhody:

  • zasielanie aktuálnych informácií priamo do e-mailovej schránky klienta,
  • kryptovanie heslom zvoleným užívateľom.

Možnosti využitia služby:

Pasívne operácieAktívne operácie
informácie o stave na účte
informácie o obratoch na účteslužba neposkytuje aktívne operácie
avíza o zahraničných a domácich platbách
výpis z účtu

Technické požiadavky:

  • osobný počítač alebo iné technické zariadenie prispôsobené na prácu s e-mailom,
  • pripojenie do internetu,
  • vlastná e-mailová schránka,
  • 7-zip alebo winrar.

Radi odpovieme aj na Vaše ďaľšie otázky zaslané na adresu ebanking@sberbank.sk alebo položené pri Vašej návšteve pracoviska Sberbank Slovensko.