Download

Program Krpview

na odšifrovanie prijatých výpisov a obratov s príponou *.krp určených najmä pre import do účtovných programov si môžete kedykoľvek stiahnuť z našej stránky: Download KRPVIEW
Program Krpview je určený výlučne pre operačné systémy Windows.

Heslo k šifrovanému archívu je: sberbank

7-zip

na odzipovanie výpisov si môžete bezplatne stiahnuť tu: Download 7-zip