Call centrum


Každý pracovný deň, v čase od 7.00 do 22.00 h, víkendy 7.00 do 19.00 h. a sviatky 9.00 do 17.00 h., vám na tel. č. 0850 123 123 poskytneme informácie nielen o aktuálnom stave na vašom účte, ale tiež o úrokových sadzbách, výmenných kurzoch, produktoch a službách Sberbank Slovensko.
Pri volaní zo zahraničia tel.: +421/2/59651444 a +421/2/59651600.

Poznámka:
Informácie o stave na vašom účte poskytuje banka len na základe hesla pozostávajúceho z päťmiestneho alfanumerického kódu. Po skončení pracovnej doby call centra, môžete zanechať odkaz alebo požiadavku a nasledujúci deň sa vám telefonicky ozve pracovník Call centra.

.

SLUŽBA Call centra

Sberbank Slovensko vám ponúka ako na zavolanie službu – Call centrum. Prostredníctvom telefonického kontaktu môžete získať informácie o banke, bankových produktoch a službách, ako aj možnosť pasívnej správy svojich účtov. A to všetko bezpečne a pohodlne.
 • Bezpečná a rýchla dostupnosť bankových informácií z celého územia Slovenskej
  republiky na zvýhodnené telefónne číslo 0850 123 123.
 • Agent služby Call centra je vám k dispozícii každý deň v týždni od 7.00 do 22.00 h.
 • V dňoch pracovného pokoja je Call centrum k dispozícii od 7.00 do 19.00 h.
 • V dňoch štátnych sviatkov je Call centrum k dispozícii od 9.00 do 17.00 h.


Služba Call centra vám poskytuje:

 • Všeobecné informácie
  sú poskytované všetkým záujemcom ktorí využijú telefónne číslo 0850 123 123.
  Prostredníctvom agenta služby Call centrum je možné získať informácie o produktoch a službách, komplexné informácie o banke (kurzový lístok, úrokové sadzby, sadzobník poplatkov, prevádzkové hodiny pobočiek a iné informácie).
 • Individuálne informácie pre klientov banky
  Klient banky môže získať po zadaní bezpečnostného hesla prostredníctvom agenta služby Call centra informácie o svojom účte a platobných kartách. Sprístupnenie uvedených informácií získa klient po osobnom požiadaní o službu Call centra na pracovisku Sberbank Slovensko, ktoré vedie jeho osobný bežný účet, osobný bežný účet s programom služieb alebo podnikateľský účet.
 • Helpdesk pre elektronické bankovníctvo Sberbank Online
  Helpdesk užívateľom elektronického bankovníctva Sberbank Online, každý deň v týždni od 7.00 do 22.00 h.


Zoznam poskytovaných služieb klientom s aktivovanou službou Call centrum

Informácie o účte
· zostatok na účte,
· obraty a projektované obraty na účte,
· blokácie na účte,
· prehľad trvalých príkazov, súhlasov s inkasom,
· nahlasovanie hotovostných výberov na pobočkách nad 5 000 EUR.


Služby pre držiteľov platobných kariet

Debetné platobné karty Cirrus Maestro, VISA Electron, Classic, Gold, EC/MC Standard, Gold, Virtual:
· informácie o výške limitu,
· informácie o transakciách na karte,
· zrušenie platobnej karty ku dňu ukončenia platnosti karty
. (nahlásené minimálne 2 mesiace pred ukončením platnosti karty),
· blokovanie platobných kariet,
· podávanie reklamácií.


Zoznam informácií poskytovaných držiteľom kreditných platobných kariet

Agent služby Call centra na základe dohodnutého hesla poskytne telefonické informácie držiteľom kreditných kariet MasterCard Standard a Business .


Služby pre držiteľov kreditných kariet MasterCard

· informácie o aktuálnej výške sumy, ktorú má klient k dispozícii,
· informácie o aktuálnej dlžnej sume,
· informácie o limitoch,
· informácie o transakciách na karte,
· podávanie žiadostí o náhradný výpis a o zrušenie kreditnej karty k obnove a blokovanie KK,
· zmena adresy a telefónneho čísla klienta,
· podávanie reklamácií.


Hepldesk Sberbank Online

· blokovanie prístupu po strate alebo krádeži prihlasovacích údajov,
· odblokovanie prístupu na základe hesla pre náhradnú autentifikáciu.
. Heslo nájde klient v Zmluve o poskytovaní služieb EB na strane 3, odsek 5,
· zmena osobných údajov v EB (ak už zmena bola nahlásená na pobočke),
· nastavenie SMS notifikácií na základe hesla pre náhradnú autentifikáciu,
. informácia o výške limitov.