Všeobecné informácie

Graf


Oddelenie Treasury Sberbank Slovensko, a. s., ponúka produkty prispôsobené potrebám klientov v oblastiach cash flow managementu, limitovania devízového aj úrokového rizika a investičných produktov.

Sberbank Slovensko, a.s.
Vysoká 9
P.O. Box 81
SK 810 00 Bratislava 1
TEL +421 2 5965 1210,1212,1213,1216,1217