SMART Depozit

Flexibilné a pohodlné zhodnotenie voľných finančných prostriedkov

Využite kombináciu výhodných úrokových sadzieb na vkladových účtoch s variabilitou troch rôznych výpovedných lehôt. Smart Depozit ponúka úročenie až do 0,70 % p. a. a zároveň môžete so svojimi peniazmi narábať už o niekoľko dní po nahlásení výberu.

Výhody

Variabilita
  • Pod jednou rámcovou zmluvou máte možnosť voľby výpovednej lehoty, ktorá vám práve vyhovuje - 7, 14 alebo 32 dní. Účty sú otvorené a vždy pripravené, aj vtedy, keď na nich nie sú žiadne prostriedky. Za Smart Depozit neplatíte žiaden poplatok.
Istota
  • Úrokové sadzby na každom z vkladových účtov sú stabilné a klient má istotu, že počas celého kalendárneho štvrťroka sa nezmenia. Kvartálne vám pripisujeme k istine vkladu úroky a ´dalej ich úročíme.
Flexibilita
  • Vklady môžete vykonávať hotovostne alebo elektronicky, kedykoľvek, opakovane, napr. aj priamym prevodom z inej banky. Okrem prvého vkladu na účet, ktorého výška je minimálne 15 000 €, sú všetky vklady bez obmedzení.
Komfort
  • Na nahlásenie výberu stačí jeden telefonát do banky bez akýchkoľvek ďalších starostí. Ihneď po uplynutí výpovednej lehoty vám pripíšeme finančné prostriedky na váš bežný účet.

Výpovedné lehoty

Disponovať s finančnými prostriedkami môžete po telefonickom nahlásení výpovede vkladu na oddelenie Global Markets. Výpovedné lehoty sú 7, 14 a 32 dní, podľa zvoleného vkladového účtu. Minimálna suma výberu je 15 000 €. Po uplynutí výpovednej lehoty vám budú peňažné prostriedky spolu s úrokom presunuté na váš podnikateľský bežný účet.