Firemné centrá


Meeting

Špeciálnu starostlivosť Sberbank Slovensko venuje firemným klientom v sieti firemných centier.

Systém starostlivosti o firemných klientov
  • zabezpečovaný prostredníctvom vysokokvalifikovaného, kompetentného a skúseného tímu firemných poradcov
  • špičkové vedomosti spojené so znalosťou trhu a klientovej situácie
  • osobitný prístup založený na maximálnej znalosti každého klienta, jeho firmy, čo je základom pre vybudovanie osobných, často až priateľských vzťahov s riadiacimi pracovníkmi, ktoré sa dotvárajú nielen na oficiálnych, ale aj neformálnych stretnutiach
  • manažment vzťahov s klientom (relationship management) je založený na princípe “Poznaj svojho klienta”, čo zaručuje každému partnerovi pridanú hodnotu v podobe odborného poradenstva, smerujúceho k nájdeniu optimálneho riešenia každej situácie klienta

Kontakty:

Firemné centrumRiaditeľ firemného centrae-mail
BRATISLAVAIng. Kamil Svobodakamil.svoboda@sberbank.sk
Bratislava, Vysoká 9
TRENČÍNIng. Miloš Pelechmilos.pelech@sberbank.sk
Trenčín, Hviezdoslavova 2
Trnava, Paulínska 2
PRIEVIDZA
Nám. Slobody 38
Ing. Janka Rusňákovájanka.rusnakova@sberbank.sk
ŽILINAIng. Eduard Žanonyeduard.zanony@sberbank.sk
Žilina, Národná 28
Martin, M.R.Štefánika 20
NITRAIng. Jaroslav Feranecjaroslav.feranec@sberbank.sk
Nitra, Fraňa Mojtu 8
BANSKÁ BYSTRICAIng. Monika Magyarovámonika.magyarova@sberbank.sk
Banská Bystrica, Dolná 27
POPRADIng. Viliam Štefankoviliam.stefanko@sberbank.sk
Poprad, Ul. 1.mája 220/19
KOŠICEIng. Viliam Štefankoviliam.stefanko@sberbank.sk
Košice, Mlynská 29