Firemné centrá


Meeting

Špeciálnu starostlivosť Sberbank Slovensko venuje firemným klientom v sieti firemných centier.

Systém starostlivosti o firemných klientov
  • zabezpečovaný prostredníctvom vysokokvalifikovaného, kompetentného a skúseného tímu firemných poradcov
  • špičkové vedomosti spojené so znalosťou trhu a klientovej situácie
  • osobitný prístup založený na maximálnej znalosti každého klienta, jeho firmy, čo je základom pre vybudovanie osobných, často až priateľských vzťahov s riadiacimi pracovníkmi, ktoré sa dotvárajú nielen na oficiálnych, ale aj neformálnych stretnutiach
  • manažment vzťahov s klientom (relationship management) je založený na princípe “Poznaj svojho klienta”, čo zaručuje každému partnerovi pridanú hodnotu v podobe odborného poradenstva, smerujúceho k nájdeniu optimálneho riešenia každej situácie klienta