Termínované vklady

Ak máte voľné finančné prostriedky, ktoré chcete výhodnejšie zhodnotiť ako na bežnom účte, je pre vás ideálnym riešením termínovaný vklad. Termínované vklady sú určené pre fyzické a právnické osoby a sú vedené v (EUR).

Výhody:

  • doba viazanosti:
    termínované vklady v EUR s dobou viazanosti 12 a 24 mesiacov,
  • garantovaná úroková sadzba počas viazanosti vkladu,
  • bezplatné zriadenie a vedenie účtu
  • možnosť automatickej obnovy vkladu na ďalšiu dobu viazanosti,
  • možnosť pripisovať úroky:
  bezhotovostne na bežný účet, alebo program služieb v Sberbank Slovensko
  pripísaním ku vkladu na Vašom termínovanom vklade
  • vklad na Vašom účte je chránený v zmysle Zákona o ochrane vkladov
  • možnosť zriadiť vklad prostredníctvom Sberbank Online Bankingu

pozn.: Banka od 1.10.2016 nové účty v cudzích menách neotvára.