Výročné správy


Emitent Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO 17 321 123, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl.č. 158/B na tomto mieste zverejňuje v zmysle § 45 a nasl. zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov, regulované informácie.


Súbory Výročná správa sú uložené vo formáte .pdf. Na ich prehliadanie je potrebné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader, ktorý je bezplatne k dispozícii na stránkach spoločnosti Adobe.

 
pdf Výročná správa 2016  [pdf; 3,6 MB]
pdf Výročná správa 2015  [pdf; 3,2 MB]
pdf Výročná správa 2014  [pdf; 1,59 MB]
pdf Výročná správa 2013  [pdf; 1,18 MB]
pdf Výročná správa 2012  [pdf; 2,87 MB]
pdf Výročná správa 2011  [pdf; 12,07 MB]
pdf Výročná správa 2010  [pdf; 8,98 MB]
pdf Výročná správa 2009   [pdf; 2,71 MB]
pdf Výročná správa 2008  [pdf; 1,17 MB]
pdf Výročná správa 2007  [pdf; 1,34 MB]
pdf Výročná správa 2006  [pdf; 1,04 MB]
pdf Výročná správa 2005  [pdf; 884,53 kB]
pdf Výročná správa 2004  [pdf; 1,13 MB]
pdf Výročná správa 2002  [pdf; 1023,89 kB]
pdf Výročná správa 2001  [pdf; 2,54 MB]
pdf Výročná správa 2000  [pdf; 1,86 MB]
pdf Výročná správa 1999  [pdf; 1,03 MB]