Prospekty cenných papierov

.

Prospekt ku Kmeňovým akciám Sberbank Slovensko, a.s.

pdf Sberbank Slovensko - Prospekt - Opis cenných papierov - 5.11.2013  (pdf; 209,29 kB)
pdf Sberbank Slovensko - Prospekt - Registračný dokument - 5.11.2013  (pdf; 787,38 kB)
pdf Sberbank Slovensko - Prospekt - Súhrnný dokument - 5.11.2013  (pdf; 184,49 kB)
.

Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK SLOVENSKO, a.s. :


Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., III.
Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., IV.
Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., V.
Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., VI.
Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., VII.
Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., VIII.
Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., X.
Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., XI.
Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., XII.
Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., XIV.
Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., XV.
Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., XVI.
Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., XVII.
Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., XVIII.
Hypotekárne záložné listy Sberbank Slovensko, a. s., XIX.
Hypotekárne záložné listy Sberbank Slovensko, a. s., XX.
Hypotekárne záložné listy Sberbank Slovensko, a. s., XXI.
Kmeňové akcie VOLKSBANK Slovensko, a. s.
Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., III.

pdf Registračný dokument zo dňa 7.11.2006, schválený rozhodnutím NBS: DK-30/2006/EPCP zo dňa 22.11.2006   (pdf; 1,63 MB)
pdf Opis cenných papierov zo dňa 7.11.2006, schválený rozhodnutím NBS: DK-30/2006/EPCP zo dňa 22.11.2006   (pdf; 394,79 kB)
pdf Súhrnný dokument zo dňa 7.11.2006, schválený rozhodnutím NBS: DK-30/2006/EPCP zo dňa 22.11.2006   (pdf; 552,3 kB)

Emisný kurz Hypotekárnych záložných listov VOLKSBANK Slovensko, a. s., III.: 100,22 %.

Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., IV.

pdf Registračný dokument zo dňa 7.11.2006, schválený rozhodnutím NBS: DK-30/2006/EPCP zo dňa 22.11.2006   (pdf; 1,63 MB)
pdf Opis cenných papierov zo dňa 15.5.2007, schválený rozhodnutím NBS: PK-1370,1371-2007-PLP zo dňa 28.5.2007   (pdf; 1,57 MB)
pdf Súhrnný dokument zo dňa 15.5.2007, schválený rozhodnutím NBS: PK-1370,1371-2007-PLP zo dňa 28.5.2007   (pdf; 795,45 kB)

Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., V.

pdf Registračný dokument zo dňa 7.11.2006, schválený rozhodnutím NBS: DK-30/2006/EPCP zo dňa 22.11.2006   (pdf; 1,63 MB)
pdf Opis cenných papierov zo dňa 25.7.2007 schválený rozhodnutím NBS z 2.8.2007 číslo OPK 2116/2007-PLP   (pdf; 271,11 kB)
pdf Súhrnný dokument zo dňa 25.7.2007 schválený rozhodnutím NBS z 2.8.2007 číslo OPK 2116/2007-PLP  (pdf; 792,46 kB)

Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., VI.

pdf Registračný dokument zo dňa 11.2.2008, schválený rozhodnutím NBS: OPK-2353/2008-PLP zo dňa 22.02.2008   (pdf; 1,93 MB)
pdf Opis cenných papierov zo dňa 11.2.2008 schválený rozhodnutím NBS z 22.02.2008 číslo OPK-2353/2008-PLP  (pdf; 227,25 kB)
pdf Súhrnný dokument zo dňa 11.2.2008 schválený rozhodnutím NBS z 22.02.2008 číslo OPK-2353/2008-PLP   (pdf; 623,69 kB)

Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., VII.

pdf Registračný dokument zo dňa 11.2.2008, schválený rozhodnutím NBS: OPK-2353/2008-PLP zo dňa 22.02.2008   (pdf; 1,93 MB)
pdf Opis cenných papierov zo dňa 13.10.2008 schválený rozhodnutím NBS OPK–15673/2008-PLP zo dňa 28.10.2008   (pdf; 2,27 MB)
pdf  Súhrnný dokument zo dňa 13.10.2008 schválený rozhodnutím NBS OPK–15673/2008-PLP zo dňa 28.10.2008  (pdf; 1,86 MB)

Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., VIII.

pdf Registračný dokument zo dňa 02.10.2009, schválený rozhodnutím NBS zo dňa 21.10.2009 OPK - 14467-1/2009  (pdf; 366,25 kB)
pdf Opis cenných papierov zo dňa 02.10.2009, schválený rozhodnutím NBS zo dňa 21.10.2009 OPK - 14467-1/2009   (pdf; 135,67 kB)
pdf Súhrnný dokument zo dňa 02.10.2009, schválený rozhodnutím NBS zo dňa 21.10. 2009 OPK - 14467-1/2009   (pdf; 262,19 kB)

Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., X.

pdf Registračný dokument zo dňa 24.05.2011, schválený rozhodnutím NBS zo dňa 15.06.2011 ODT-6816-1/2011   (pdf; 374,41 kB)
pdf Opis cenných papierov zo dňa 24.05.2011, schválený rozhodnutím NBS zo dňa 15.06.2011 ODT-6816-1/2011   (pdf; 152,66 kB)
pdf Súhrnný dokument zo dňa 24.05.2011, schválený rozhodnutím NBS zo dňa 15.06.2011 ODT-6816-1/2011   (pdf; 303,12 kB)

Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., XI.

pdf Registračný dokument zo dňa 24.05.2011, schválený rozhodnutím NBS zo dňa 15.06.2011 ODT-6816-1/2011   (pdf; 374,41 kB)
pdf Opis cenných papierov zo dňa 28.06.2011, schválený rozhodnutím NBS zo dňa 11.07.2011 ODT-7705-1/2011   (pdf; 170,91 kB)
pdf Súhrnný dokument zo dňa 28.06.2011, schválený rozhodnutím NBS zo dňa 11.07.2011 ODT-7705-1/2011   (pdf; 304,46 kB)

Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., XII.

pdf Registračný dokument zo dňa 24.05.2011, schválený rozhodnutím NBS zo dňa 15.06.2011 ODT-6816-1/2011   (pdf; 374,41 kB)
pdf Opis cenných papierov zo dňa 21.07.2011, schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska ODT-8871-1/2011 zo dňa 03.08.2011   (pdf; 160,48 kB)
pdf Súhrnný dokument zo dňa 21.07.2011, schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska ODT-8871-1/2011 zo dňa 03.08.2011  (pdf; 410,55 kB)

Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., XIV.

pdf Registračný dokument zo dňa 24.05.2011, schválený rozhodnutím NBS zo dňa 15.06.2011 ODT-6816-1/2011   (pdf; 374,41 kB)
pdf Opis cenných papierov zo dňa 23.04.2012, schválený rozhodnutím NBS zo dňa 04.05.2012 ODT-4510-1/2012  (pdf; 362,21 kB)
pdf Súhrnný dokument zo dňa 23.04.2012, schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska ODT-4510-1/2012 zo dňa 04.05.2012   (pdf; 253,68 kB)
pdf Oznam o výsledkoch vydávania Hypotekárnych záložných listov Sberbank Slovensko a.s., XIV   (pdf; 18,22 kB)

Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., XV.

pdf Registračný dokument zo dňa 13.09.2012, schválený rozhodnutím NBS ODT-10045-1/2012 zo dňa 03.10.2012   (pdf; 412,63 kB)
pdf Opis cenných papierov zo dňa 13.09.2012, schválený rozhodnutím NBS ODT-10045-1/2012 zo dňa 03.10.2012   (pdf; 128,05 kB)
pdf Súhrnný dokument zo dňa 13.09.2012, schválený rozhodnutím NBS ODT-10045-1/2012 zo dňa 03.10.2012   (pdf; 197,34 kB)
pdf Oznam o výsledkoch vydávania Hypotekárnych záložných listov Sberbank Slovensko a.s., XV   (pdf; 18,21 kB)

Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., XVI.

pdf Registračný dokument zo dňa 13.09.2012, schváleným rozhodnutím NBS č. ODT-10045-1/2012 zo dňa 03.10.2012  (pdf; 412,52 kB)
pdf Opis cenných papierov zo dňa 21.01.2013, schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska ODT-1010/2013-1 zo dňa 29.01.2013  (pdf; 326 kB)
pdf Súhrnný dokument zo dňa 21.01.2013, schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska ODT-1010/2013-1 zo dňa 29.01.2013  (pdf; 185,64 kB)
pdf Oznam o výsledkoch vydávania Hypotekárnych záložných listov Sberbank Slovensko a.s., XVI   (pdf; 28,52 kB)

Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., XVII.

pdf Registračný dokument k Hypotekárnym záložným listom VOLKSBANK Slovensko XVII.zo dňa 13.09.2012, schválený rozhodnutím NBS č. ODT-10045-1/2012 zo dňa 03.10.2012  (pdf; 1,62 MB)
pdf Opis cenných papierov k Hypotekárnym záložným listom VOLKSBANK Slovensko XVII.zo dňa 18.02.2013, schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska ODT-2117/2013-1 zo dňa 26.02.2013  (pdf; 137,07 kB)
pdf Súhrnný dokument zo dňa 18.02.2013 k Hypotekárnym záložným listom VOLKSBANK Slovensko XVII., schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska ODT-2117/2013-1 zo dňa 26.02.2013   (pdf; 168,49 kB)
pdf Oznam o výsledkoch vydávania Hypotekárnych záložných listov VOLKSBANK Slovensko a.s., XVII   (pdf; 18,23 kB)

Hypotekárne záložné listy VOLKSBANK Slovensko, a. s., XVIII.

pdf Registračný dokument zo dňa 13.09.2012, schváleným rozhodnutím NBS č. ODT-10045-1/2012 zo dňa 03.10.2012   (pdf; 1,62 MB)
pdf Opis cenných papierov zo dňa 07.03.2013, schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska ODT-2902/2013-1 zo dňa 19.03.2013   (pdf; 115,85 kB)
pdf Súhrnný dokument zo dňa 07.03.2013, schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska ODT-2902/2013-1 zo dňa 19.03.2013   (pdf; 169,47 kB)
pdf Oznam o výsledkoch vydávania Hypotekárnych záložných listov VOLKSBANK Slovensko a.s., XVIII  (pdf; 18,24 kB)

Hypotekárne záložné listy Sberbank Slovensko, a. s., XIX.

pdf Hypotekarne zalozne listy 19_Oznam o výsledkoch vydávania Hypotekárnych záložných listov Sberbank Slovensko a.s.  (pdf; 122,08 kB)
pdf Hypotekárne záložné listy Sberbank Slovensko, a.s., XIX - Opis cenných papierov - 14.3.2014  (pdf; 114,49 kB)
pdf Hypotekárne záložné listy Sberbank Slovensko, a.s., XIX - Registračný dokument - 14.3.2014  (pdf; 524,6 kB)
pdf Hypotekárne záložné listy Sberbank Slovensko, a.s., XIX - Súhrnný dokument - 14.3.2014  (pdf; 172,14 kB)

Hypotekárne záložné listy Sberbank Slovensko, a. s., XX.

pdf Emisné podmienky Hypotekárnych záložných listov Sberbank Slovensko a.s., XX  (pdf; 63,1 kB)

Hypotekárne záložné listy Sberbank Slovensko, a. s., XXI.

pdf Emisné podmienky Hypotekárnych záložných listov Sberbank Slovensko a.s., XXI  (pdf; 72,7 kB)

Kmeňové akcie VOLKSBANK Slovensko, a. s.

pdf Registračný dokument zo dňa 28.09.2012, schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska ODT-10659-1/2012 zo dňa 16.10.2012   (pdf; 603,99 kB)
pdf Opis cenných papierov zo dňa 28.09.2012, schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska ODT-10659-1/2012 zo dňa 16.10.2012   (pdf; 219,15 kB)
pdf Súhrnný dokument zo dňa 28.09.2012, schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska ODT-10659-1/2012 zo dňa 16.10.2012   (pdf; 206,74 kB)

Emitent Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO 17 321 123, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl.č. 158/B na tomto mieste zverejňuje v zmysle § 45 a nasl. zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov, regulované informácie.