Opatrenia NBS


 
pdf Informácie o banke k 31.3.2017  [pdf; 666 kB]
pdf Priebežná individuálna účtovná závierka za 3 mesiace končiace sa 31. marca 2017 pripravená podľa Medzinárodného účtovného štandardu IAS 34 ako ho schválila Európska únia  [pdf; 1,26 MB]
pdf Ročná finančná správa Sberbank za rok 2016  [pdf; 349,58 kB]
pdf Overenie súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou banky  [pdf; 2,92 MB]
pdf Výročná správa 2016  [pdf; 3,6 MB]
pdf Individuálna účtovná závierka Sberbank Slovensko, a.s. k 31.12.2016  [pdf; 2,1 MB]
pdf Informacie o banke k 31.12.2016  [pdf; 1,03 MB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 575/2013 a podľa opatrenia NBS č.16/2014 k 31.12.2015 - článok 450 Politika odmeňovania - opravené informácie  [pdf; 38,39 kB]
pdf Doklad o zverejnení oznámenia o uverejnení Polročnej finančnej správy k polroku 2016 v dennej tlači  [pdf; 601,68 kB]
pdf Priebežná účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného účtovníctva v znení prijatom Európskou úniou za obdobie, ktoré sa skončilo 30.6.2015 - opravené informácie   [pdf; 1,65 MB]
pdf Priebežná účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného účtovníctva v znení prijatom Európskou úniou za obdobie, ktoré sa skončilo 30.6.2016 - opravené informácie  [pdf; 1,57 MB]
pdf Polročná finančná správa k 30.6.2016 - doplnenie  [pdf; 261,42 kB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 575/2013 a podľa opatrenia NBS č.16/2014 k 30.9.2016  [pdf; 836,67 kB]
pdf Priebežná účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za obdobie, ktoré sa skončilo 30. septembra 2016   [pdf; 1,58 MB]
pdf Polročná finančná správa k 30.6.2016  [pdf; 998,24 kB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 575/2013 a podľa opatrenia NBS č.16/2014 k 30.6.2016  [pdf; 1,14 MB]
pdf Priebežná účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za obdobie, ktoré sa skončilo 30. júna 2016   [pdf; 1,69 MB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 575/2013 a podľa opatrenia NBS č.16/2014 k 31.03.2016  [pdf; 305,45 kB]
pdf Ročná finančná správa k 31.12.2015  [pdf; 8,07 MB]
pdf Priebežná účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za obdobie, ktoré sa skončilo 31. marca 2016   [pdf; 1,55 MB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 575/2013 a podľa opatrenia NBS č.16/2014 k 31.12.2015 - opravené informácie  [pdf; 292,28 kB]
pdf Individuálna účtovná uzávierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za obdobie, ktoré sa skončilo 31.12.2015  [pdf; 2,91 MB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 575/2013 a podľa opatrenia NBS č.16/2014 k 31.12.2015  [pdf; 284,56 kB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa opatrenia NBS 16/2014 o uverejňovaní informácii bankami k 31.12.2014 - opravené informácie  [pdf; 43,32 kB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 575/2013 a podľa opatrenia NBS č.16/2014 k 30.9.2015  [pdf; 238,51 kB]
pdf Priebežná účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za obdobie, ktoré sa skončilo 30. septembra 2015   [pdf; 7,15 MB]
pdf Polročná finančná správa k 30.6.2015  [pdf; 373,66 kB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 575/2013 a podľa opatrenia NBS č.16/2014 k 30.6.2015  [pdf; 250,18 kB]
pdf Priebežná účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za obdobie, ktoré sa skončilo 30. júna 2015   [pdf; 1,66 MB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 575/2013 a podľa opatrenia NBS č.16/2014 k 31.3.2015  [pdf; 258,23 kB]
pdf Priebežná účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za obdobie, ktoré sa skončilo 31. marca 2015   [pdf; 1,73 MB]
pdf Ročná finančná správa k 31.12.2014  [pdf; 389,36 kB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 575/2013 a podľa opatrenia NBS č.16/2014 k 31.12.2014   [pdf; 45,67 kB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa opatrenia NBS 16/2014 o uverejňovaní informácii bankami k 31.12.2014  [pdf; 216,68 kB]
pdf Individuálna účtovná uzávierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za obdobie, ktoré sa skončilo 31.12.2014  [pdf; 6,41 MB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 575/2013 a podľa opatrenia NBS č.16/2014 k 30.9.2014  [pdf; 1,17 MB]
pdf Priebežná účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za obdobie, ktoré sa skončilo 30.septembra 2014  [pdf; 11,47 MB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa opatrenia NBS 15/2010 o zverejňovaní informácii bankami k 31.12.2013_opravené informácie  [pdf; 160,98 kB]
pdf Polročná finančná správa k 30.6.2014  [pdf; 505,41 kB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa opatrenia NBS 15/2010 o zverejňovaní informácii bankami a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 575/2013 k 30.06.2014  [pdf; 959,47 kB]
pdf Priebežná účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za obdobie, ktoré sa skončilo 30.júna 2014  [pdf; 1,35 MB]
pdf Účtovná závierka k 31.3.2014   [pdf; 10,01 MB]
pdf Ročná finančná správa k 31.12.2013  [pdf; 468 kB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa opatrenia NBS 15/2010 o zverejňovaní informácii bankami k 31.03.2014  [pdf; 1,03 MB]
pdf Individuálna účtovná uzávierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za obdobie, ktoré sa skončilo 31.12.2013  [pdf; 3,4 MB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa opatrenia NBS 15/2010 o zverejňovaní informácii bankami k 31.12.2013  [pdf; 1,01 MB]
pdf Priebežná účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za obdobie, ktoré sa skončilo 30. septembra 2013  [pdf; 1,76 MB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa opatrenia NBS 15/2010 o zverejňovaní informácii bankami k 30.9.2013  [pdf; 1,03 MB]
doc Polročná finančná správa k 30.06.2013  [doc; 320 kB]
pdf Priebežná účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za obdobie, ktoré sa skončilo 30. júna 2013  [pdf; 1,64 MB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa opatrenia NBS 15/2010 o zverejňovaní informácii bankami k 30.6.2013  [6.2013 .pdf; 939,73 kB]
pdf Individuálna účtovná uzávierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za obdobie, ktoré sa skončilo 31.03.2013   [pdf; 1,61 MB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa opatrenia NBS 15/2010 o zverejňovaní informácii bankami k 31.3.2013  [3.2013.pdf; 902,01 kB]
pdf Ročná finančná správa k 31.12.2012  [pdf; 327,56 kB]
docx Údaje poskytnuté bankou podľa opatrenia NBS 15/2010 o zverejňovaní informácii bankami k 31.12.2012  [docx; 108,86 kB]
pdf Individuálna účtovná uzávierka zostavená podľa medzinárodných štandardov finanšného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za rok, ktorý sa skončil 31.12.2012  [pdf; 3,39 MB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa opatrenia NBS 15/2010 o zverejňovaní informácii bankami k 30.9.2012   [pdf; 200,01 kB]
pdf Priebežná účtovná závierka zostavená v súlade s medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 za obdobie, ktoré sa skončilo 30. septembra 2012   [pdf; 1,62 MB]
pdf Údaje poskytnuté bankou podľa opatrenia NBS 15/2010 o zverejňovaní informácii bankami k 30.6.2012  [pdf; 210,98 kB]
pdf Polročná finančná správa k 30.6.2012  [pdf; 166,54 kB]
pdf Priebežná účtovná závierka zostavená v súlade s medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 za obdobie, ktoré sa skončilo 30. júna 2012   [pdf; 1,59 MB]
pdf Priebežná účtovná závierka zostavená v súlade s medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 za obdobie, ktoré sa skončilo 31. marca 2012   [pdf; 227,88 kB]
pdf Ročná finančná správa k 31.12.2011  [pdf; 168,59 kB]
pdf Účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2011   [pdf; 2,38 MB]
pdf Priebežná účtovná závierka pripravená v súlade s medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 za obdobie, ktoré sa skončilo 30.9.2011   [pdf; 210,91 kB]
pdf Polročná finančná správa k 30.6.2011   [pdf; 157,66 kB]
pdf Priebežná účtovná závierka pripravená v súlade s medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 za obdobie, ktoré sa skončilo 30.6.2011   [pdf; 208,65 kB]
pdf Priebežná účtovná závierka pripravená v súlade s medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 za obdobie, ktoré sa skončilo 31.3.2011  [pdf; 203 kB]
pdf Ročná finančná správa k 31.12.2010   [pdf; 165,05 kB]
pdf Účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2010   [pdf; 498,71 kB]
pdf Priebežná účtovná závierka k 30.9.2010   [pdf; 216,15 kB]
pdf  Priebežná účtovná závierka k 30.6.2010  [pdf; 216,1 kB]
pdf Polročná finančná správa k 30.06.2010  [pdf; 168,67 kB]
pdf Priebežná účtovná závierka k 31.3.2010   [pdf; 277,26 kB]
pdf Ročná finančná správa k 31.12.2009   [pdf; 260,64 kB]
pdf Účtovná závierka k 31.12.2009  [pdf; 624,54 kB]
pdf Priebežná individuálna účtovná závierka k 30.09.2009   [pdf; 288,15 kB]
pdf Polročná finančná správa k 30.06.2009   [pdf; 186,88 kB]
pdf Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2009   [pdf; 277,04 kB]
pdf Priebežná individuálna účtovná závierka k 30.06.2009   [pdf; 286,35 kB]
pdf Priebežná individuálna účtovná závierka k 31.03.2009  [pdf; 281,89 kB]
pdf Individuálna účtovná závierka k 31.12.2008   [pdf; 430,75 kB]
pdf Konsolidované údaje poskytnuté bankou podľa opatrenia NBS 1/2007 o uverejňovaní informácii bankami k 31.12.2008  [pdf; 260,56 kB]
pdf Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2008  [pdf; 431,32 kB]
pdf Ročná finančná správa k 31.12.2008   [pdf; 170,67 kB]
pdf Priebežná samostatná účtovná závierka k 30.09.2008   [pdf; 281,89 kB]
pdf Priebežná samostatná účtovná závierka k 30.06.2008  [pdf; 1,56 MB]
pdf Polročná finančná správa k 30.06.2008   [pdf; 302,98 kB]
pdf Priebežná účtovná závierka k 30.06.2008  [pdf; 1,6 MB]
pdf Ročná finančná správa k 31.12.2007   [pdf; 377,23 kB]
pdf Priebežná účtovná závierka k 30.06.2007   [pdf; 1,69 MB]
pdf Polročná finančná správa k 30.06.2007   [pdf; 367,02 kB]
pdf Priebežná samostatná účtovná závierka k 30.06.2007  [pdf; 1,71 MB]


Emitent Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO 17 321 123, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl.č. 158/B na tomto mieste zverejňuje v zmysle § 45 a nasl. zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov, regulované informácie.