Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky


 
pdf Všeobecné obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a.s., platné od 1.6.2017  [pdf; 522,93 kB]
pdf Všeobecné obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a.s., platné od 15.4.2017  [pdf; 3,41 MB]
pdf Všeobecné obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a.s., platné od 01.12.2016  [pdf; 545,25 kB]
pdf Poučenie pri uzatváraní spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy  [pdf; 55,77 kB]
pdf Všeobecné obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a.s., platné od 01.01.2015  [pdf; 1,25 MB]
pdf Všeobecné obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a.s., platné od 01.02.2014  [pdf; 897,07 kB]
pdf Reklamačný poriadok Sberbank Slovensko, a.s.   [pdf; 559,63 kB]

Obchodné podmienky


Občania


 
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb elektronického bankovníctva účinné od 1.6.2017  [pdf; 3,11 MB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie spotrebiteľských úverov nezabezpečených účinné od 6.4.2017  [pdf; 128,04 kB]
pdf Obchodné podmienky poskytovania úverov na bývanie Sberbank Slovensko, a.s. účinné od 1.4.2017  [pdf; 419,92 kB]
pdf Obchodné podmienky poskytovania úverov na bývanie Sberbank Slovensko, a.s. účinné od 1.3.2017  [pdf; 365,76 kB]
pdf Obchodné podmienky Termínovaných účtov poskytovaných cez elektronické bankovníctvo  [pdf; 83,89 kB]
pdf Obchodné podmienky pre vydanie a používanie debetných platobných kariet účinné od 1.12.2016  [pdf; 2,43 MB]
pdf Obchodné podmienky pre vydávanie a používanie kreditných platobných kariet MasterCard účinné od 1.12.2016  [pdf; 3,23 MB]
pdf Obchodné podmienky k bežným účtom a poskytovanie programov služieb spotrebitelských úverov formou povoleného prečerpania a prekročenia_účinné od 1.7.2016  [pdf; 3,21 MB]
pdf Obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a. s., pre poskytovanie úverov na bývanie - hypotekárnych a spotrebných úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnosti pre spotrebiteľov účinné od 21.3.2016  [pdf; 445,39 kB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb elektronického bankovníctva účinné od 18.5.2015   [pdf; 440,54 kB]
pdf Obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a. s., pre poskytovanie hypotekárnych a spotrebných úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnosti pre spotrebiteľov účinné od 1.4.2015  [pdf; 668,28 kB]
pdf Obchodné podmienky k bežným účtom a poskytovanie programov služieb spotrebitelských úverov formou povoleného prečerpania a prekročenia_ucinny od 4.5.2015  [pdf; 3,41 MB]
pdf Obchodné podmienky prijímania platobných kariet na platenie za tovar a služby platné od 1.1.2015  [pdf; 1,71 MB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie spotrebiteľských úverov účinné od 26.6.2014  [pdf; 217,32 kB]
pdf Obchodné podmienky na vydanie a používanie kreditných platobných kariet MasterCard účinné od 15.10.2014   [pdf; 1,4 MB]
pdf Obchodné podmienky na vydanie a používanie kreditných platobných kariet MasterCard účinné od 30.7.2014  [pdf; 1,04 MB]
pdf Obchodné podmienky na poskytovanie hypotekárnych a komunálnych úverov účinné od 15.2.2013  [pdf; 632,14 kB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie spotrebiteľských úverov formou povoleného prečerpania a prekročenia účinné od 25.7.2014  [pdf; 1015,82 kB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb elektronického bankovníctva účinné od 1.2.2014  [pdf; 456,7 kB]
pdf Obchodné podmienky na vydanie a používanie medzinárodných debetných platobných kariet účinné od 1.2.2014  [pdf; 505,86 kB]
pdf Všeobecné obchodné podmienky vkladných knižiek  [pdf; 561,73 kB]
pdf Obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a.s., pre bezpečnostné schránky účinné od 15.2.2013  [pdf; 573,35 kB]
pdf Obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a. s., pre poskytovanie hypotekárnych a spotrebných úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnosti pre spotrebiteľov účinné od 15.2.2013  [pdf; 610,89 kB]

Podnikatelia a malé firmy


 
pdf Obchodné podmienky programov služieb Business k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby účinné od 1.12.2016  [pdf; 437,58 kB]
pdf Obchodné podmienky pre vydanie a používanie debetných platobných kariet účinné od 1.12.2016  [pdf; 2,43 MB]
pdf Obchodné podmienky pre vydávanie a používanie kreditných platobných kariet MasterCard účinné od 1.12.2016  [pdf; 3,23 MB]
pdf Obchodné podmienky programov služieb Business k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby účinné od 1.7.2016  [pdf; 1,59 MB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb elektronického bankovníctva účinné od 18.5.2015   [pdf; 440,54 kB]
pdf Obchodné podmienky pre úvery poskytované vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome účinné od 25.10.2014   [pdf; 849,74 kB]
pdf Obchodné podmienky na vydanie a používanie kreditných platobných kariet MasterCard účinné od 30.7.2014  [pdf; 1,04 MB]
pdf Obchodné podmienky programov služieb Business k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby účinné od 2.9.2014  [pdf; 1,19 MB]
pdf Obchodné podmienky programu služieb môjÚČETbytovýdom účinné od 16.5.2014  [pdf; 3,25 MB]
pdf Obchodné podmienky programov služieb Business k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby účinné od 17.2.2014  [pdf; 413,69 kB]
pdf Obchodné podmienky na vydanie a používanie medzinárodných debetných platobných kariet účinné od 1.2.2014  [pdf; 505,86 kB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie bankovej služby WEBPAY účinné od 1.2.2014  [pdf; 426,85 kB]
pdf Obchodné podmienky pre úvery poskytované vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, platné od 1.4.2013  [pdf; 591,56 kB]
pdf Obchodné podmienky pre prijímanie platobných kariet na platenie za tovar a služby účinné od 15.2.2013  [pdf; 574,41 kB]

Stredné a veľké firmy


 
pdf Obchodné podmienky programov služieb Business k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby účinné od 1.12.2016  [pdf; 437,58 kB]
pdf Obchodné podmienky programov služieb Corporate k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby účinné od 1.12.2016  [pdf; 858,67 kB]
pdf Obchodné podmienky programov služieb Corporate k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby účinné od 1.7.2016  [pdf; 1,16 MB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb elektronického bankovníctva účinné od 18.5.2015   [pdf; 440,54 kB]
pdf Obchodné podmienky pre financovanie prevádzkových potrieb a investičných aktivít klientov segmentu Firemní klienti a micros klienti účinné od 1.5.2015  [pdf; 3,39 MB]
pdf Obchodné podmienky pre financovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie – bioplyn a biomasa účinné od 25.10.2014  [pdf; 778,56 kB]
pdf Obchodné podmienky pre financovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie – vodná energia účinné od 25.10.2014  [pdf; 796,14 kB]
pdf Obchodné podmienky pre financovanie projektov účinné od 25.10.2014  [pdf; 724,23 kB]
pdf Obchodné podmienky pre financovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie účinné od 25.10.2014  [pdf; 796,58 kB]
pdf Obchodné podmienky na vydanie a používanie kreditných platobných kariet MasterCard účinné od 30.7.2014  [pdf; 1,04 MB]
pdf Obchodné podmienky programov služieb Business k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby účinné od 2.9.2014  [pdf; 1,19 MB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb elektronického bankovníctva účinné od 1.2.2014  [pdf; 456,7 kB]
pdf Obchodné podmienky programov služieb Corporate k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby účinné od 1.2.2014  [pdf; 462,77 kB]
pdf Obchodné podmienky na vydanie a používanie medzinárodných debetných platobných kariet účinné od 1.2.2014  [pdf; 505,86 kB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie bankovej služby WEBPAY účinné od 1.2.2014  [pdf; 426,85 kB]
pdf Obchodné podmienky pre prijímanie platobných kariet na platenie za tovar a služby účinné od 15.2.2013  [pdf; 574,41 kB]

Iné


 
pdf Zoznam krajín, do ktorých Sberbank nerealizuje cezhraničné príkazy na úhradu účinné od 1.6.2017  [pdf; 101,7 kB]
pdf Informácia pre klientov Sberbank Slovensko, a.s. o zmene pri vykonávaní obchodov  [pdf; 122,81 kB]
pdf Informácia o zámere a následkoch zlúčenia  [pdf; 27,77 kB]
pdf Oznámenie klienta pre účely § 9 ods. 7 Zákona o ochrane vkladov   [pdf; 498,33 kB]
pdf Obchodné podmienky - Informácie pre spotrebiteľa -Legislatívne účty  [pdf; 269,55 kB]
pdf Informácia o rozsahu ochrany vkladov podľa zákona o ochrane vkladov  [pdf; 38,63 kB]
pdf Informačný formulár pre vkladateľa  [pdf; 36,84 kB]
pdf Poistné podmienky pre poistenie pre prípad straty zamestnania  [pdf; 84,39 kB]
pdf Informácia o predaji poistenia spotrebného úveru na diaľku  [pdf; 76,08 kB]
pdf Informácia o predaji poistenia k úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou na diaľku  [pdf; 71,95 kB]
pdf Prehľad poistného krytia  [pdf; 497,71 kB]
pdf Hlásenie poistnej udalosti poistenie schopnosti splácať úver zabezpečený nehnutelnosťou  [pdf; 453,53 kB]
pdf Poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať úver zabezpečený nehnuteľnosťou  [pdf; 115,07 kB]
pdf Rámcová poistná zmluva  [pdf; 142,43 kB]
pdf Obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a. s., pre obstaranie kúpy a predaja a správu finančných nástrojov  [pdf; 567,44 kB]
pdf Obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a. s., k Rámcovej zmluve o obchodovaní na finančnom trhu účinné od 1.10.2011  [pdf; 690,93 kB]
pdf Všeobecné obchodné podmienky Sberbank Slovensko pre cenné papiere účinné od 15.10.2011  [pdf; 575,97 kB]