Obchodné podmienkyKu dňu 1. 8. 2017 sa Sberbank Slovensko, a. s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17321123, zlúči s Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, ktorá sa stane jej právnym nástupcom.
Právne vzťahy, týkajúce sa produktov poskytovaných Sberbank Slovensko, a. s., sa odo dňa zlúčenia budú spravovať jednotlivými obchodnými podmienkami a Sadzobníkom Prima banka Slovensko, a. s.Všeobecné obchodné podmienky


 
pdf Všeobecné obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a.s., platné od 1.7.2017  [pdf; 527,52 kB]
pdf Všeobecné obchodné podmienky - Prima banka Slovensko, a.s., platné od 01.08.2017  [pdf; 696,02 kB]
pdf Reklamačný poriadok Sberbank Slovensko, a.s.   [pdf; 559,63 kB]
pdf Reklamačný poriadok Prima banka Slovensko, a.s., platný od 01.08.2017  [pdf; 243,36 kB]
pdf Archív - Všeobecné obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a.s., platné od 1.6.2017  [pdf; 522,93 kB]
pdf Archív - Všeobecné obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a.s., platné od 15.4.2017  [pdf; 3,41 MB]
pdf Archív - Všeobecné obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a.s., platné od 01.12.2016  [pdf; 545,25 kB]
pdf Archív - Všeobecné obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a.s., platné od 01.01.2015  [pdf; 1,25 MB]
pdf Archív - Všeobecné obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a.s., platné od 01.02.2014  [pdf; 897,07 kB]
pdf Poučenie pri uzatváraní spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy  [pdf; 55,77 kB]

Obchodné podmienky


Občania


 
pdf Obchodné podmienky pre úvery občanom účinné od 01.08.2017  [pdf; 410,66 kB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb elektronického bankovníctva účinné od 1.7.2017  [pdf; 211,97 kB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb elektronického bankovníctva účinné od 1.6.2017  [pdf; 3,11 MB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie spotrebiteľských úverov nezabezpečených účinné od 6.4.2017  [pdf; 128,04 kB]
pdf Obchodné podmienky poskytovania úverov na bývanie Sberbank Slovensko, a.s. účinné od 1.4.2017  [pdf; 419,92 kB]
pdf Obchodné podmienky poskytovania úverov na bývanie Sberbank Slovensko, a.s. účinné od 1.3.2017  [pdf; 365,76 kB]
pdf Obchodné podmienky Termínovaných účtov poskytovaných cez elektronické bankovníctvo  [pdf; 83,89 kB]
pdf Obchodné podmienky pre vydávanie a používanie kreditných platobných kariet MasterCard účinné od 1.12.2016  [pdf; 3,23 MB]
pdf Obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a. s., pre poskytovanie úverov na bývanie - hypotekárnych a spotrebných úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnosti pre spotrebiteľov účinné od 21.3.2016  [pdf; 445,39 kB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb elektronického bankovníctva účinné od 18.5.2015   [pdf; 440,54 kB]
pdf Obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a. s., pre poskytovanie hypotekárnych a spotrebných úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnosti pre spotrebiteľov účinné od 1.4.2015  [pdf; 668,28 kB]
pdf Obchodné podmienky k bežným účtom a poskytovanie programov služieb spotrebitelských úverov formou povoleného prečerpania a prekročenia_ucinny od 4.5.2015  [pdf; 3,41 MB]
pdf Obchodné podmienky prijímania platobných kariet na platenie za tovar a služby platné od 1.1.2015  [pdf; 1,71 MB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie spotrebiteľských úverov účinné od 26.6.2014  [pdf; 217,32 kB]
pdf Obchodné podmienky na vydanie a používanie kreditných platobných kariet MasterCard účinné od 15.10.2014   [pdf; 1,4 MB]
pdf Obchodné podmienky na vydanie a používanie kreditných platobných kariet MasterCard účinné od 30.7.2014  [pdf; 1,04 MB]
pdf Obchodné podmienky na poskytovanie hypotekárnych a komunálnych úverov účinné od 15.2.2013  [pdf; 632,14 kB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie spotrebiteľských úverov formou povoleného prečerpania a prekročenia účinné od 25.7.2014  [pdf; 1015,82 kB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb elektronického bankovníctva účinné od 1.2.2014  [pdf; 456,7 kB]
pdf Obchodné podmienky na vydanie a používanie medzinárodných debetných platobných kariet účinné od 1.2.2014  [pdf; 505,86 kB]
pdf Obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a. s., pre poskytovanie hypotekárnych a spotrebných úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnosti pre spotrebiteľov účinné od 15.2.2013  [pdf; 610,89 kB]

Podnikatelia a malé firmy


 
pdf Obchodné podmienky programov služieb Business k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby účinné od 1.12.2016  [pdf; 437,58 kB]
pdf Obchodné podmienky pre vydávanie a používanie kreditných platobných kariet MasterCard účinné od 1.12.2016  [pdf; 3,23 MB]
pdf Obchodné podmienky programov služieb Business k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby účinné od 1.7.2016  [pdf; 1,59 MB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb elektronického bankovníctva účinné od 18.5.2015   [pdf; 440,54 kB]
pdf Obchodné podmienky pre úvery poskytované vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome účinné od 25.10.2014   [pdf; 849,74 kB]
pdf Obchodné podmienky na vydanie a používanie kreditných platobných kariet MasterCard účinné od 30.7.2014  [pdf; 1,04 MB]
pdf Obchodné podmienky programov služieb Business k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby účinné od 2.9.2014  [pdf; 1,19 MB]
pdf Obchodné podmienky programov služieb Business k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby účinné od 17.2.2014  [pdf; 413,69 kB]
pdf Obchodné podmienky na vydanie a používanie medzinárodných debetných platobných kariet účinné od 1.2.2014  [pdf; 505,86 kB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie bankovej služby WEBPAY účinné od 1.2.2014  [pdf; 426,85 kB]
pdf Obchodné podmienky pre úvery poskytované vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, platné od 1.4.2013  [pdf; 591,56 kB]
pdf Obchodné podmienky pre prijímanie platobných kariet na platenie za tovar a služby účinné od 15.2.2013  [pdf; 574,41 kB]

Stredné a veľké firmy


 
pdf Obchodné podmienky pre financovanie prevádzkových potrieb a investičných aktivít pre právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a samosprávy účinné od 1.8.2017  [pdf; 1,75 MB]
pdf Obchodné podmienky pre financovanie projektov v oblasti obnovitelných zdrojov energie – VODNÁ ENERGIA účinné od 1.8.2017  [pdf; 858,93 kB]
pdf Obchodné podmienky pre financovanie projektov v oblasti obnovitelnýchzdrojov energie - BIOPLYN a BIOMASA účinné od 1.8.2017  [pdf; 883,63 kB]
pdf Obchodné podmienky pre úvery právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, samosprávam a vlastníkom bytov a nebytových priestorov - Prima banka Slovensko, a.s. účinné od 1.8.2017  [pdf; 522,41 kB]
pdf  Obchodné podmienky pre financovanie projektov účinné od 1.8.2017  [pdf; 522,94 kB]
pdf  Obchodné podmienky pre financovanie projektov v oblasti obnovitelných zdrojov energie účinné od 1.8.2017  [pdf; 882,98 kB]
pdf Obchodné podmienky programov služieb Business k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby účinné od 1.12.2016  [pdf; 437,58 kB]
pdf Obchodné podmienky programov služieb Corporate k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby účinné od 1.12.2016  [pdf; 858,67 kB]
pdf Obchodné podmienky programov služieb Corporate k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby účinné od 1.7.2016  [pdf; 1,16 MB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb elektronického bankovníctva účinné od 18.5.2015   [pdf; 440,54 kB]
pdf Obchodné podmienky pre financovanie prevádzkových potrieb a investičných aktivít klientov segmentu Firemní klienti a micros klienti účinné od 1.5.2015  [pdf; 3,39 MB]
pdf Obchodné podmienky pre financovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie – bioplyn a biomasa účinné od 25.10.2014  [pdf; 778,56 kB]
pdf Obchodné podmienky pre financovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie – vodná energia účinné od 25.10.2014  [pdf; 796,14 kB]
pdf Obchodné podmienky pre financovanie projektov účinné od 25.10.2014  [pdf; 724,23 kB]
pdf Obchodné podmienky pre financovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie účinné od 25.10.2014  [pdf; 796,58 kB]
pdf Obchodné podmienky na vydanie a používanie kreditných platobných kariet MasterCard účinné od 30.7.2014  [pdf; 1,04 MB]
pdf Obchodné podmienky programov služieb Business k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby účinné od 2.9.2014  [pdf; 1,19 MB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb elektronického bankovníctva účinné od 1.2.2014  [pdf; 456,7 kB]
pdf Obchodné podmienky programov služieb Corporate k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby účinné od 1.2.2014  [pdf; 462,77 kB]
pdf Obchodné podmienky na vydanie a používanie medzinárodných debetných platobných kariet účinné od 1.2.2014  [pdf; 505,86 kB]
pdf Obchodné podmienky pre poskytovanie bankovej služby WEBPAY účinné od 1.2.2014  [pdf; 426,85 kB]
pdf Obchodné podmienky pre prijímanie platobných kariet na platenie za tovar a služby účinné od 15.2.2013  [pdf; 574,41 kB]

Iné


 
pdf Podmienky vydania debetnej platobnej karty účinné od 01. 08. 2017  [pdf; 255,5 kB]
pdf Limity pre operácie prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva účinné od 1.8.2017  [pdf; 127,43 kB]
pdf Zoznam krajín, do ktorých Sberbank nerealizuje cezhraničné príkazy na úhradu účinné od 1.6.2017  [pdf; 101,7 kB]
pdf Informácia pre klientov Sberbank Slovensko, a.s. o zmene pri vykonávaní obchodov  [pdf; 122,81 kB]
pdf Informácia o zámere a následkoch zlúčenia  [pdf; 27,77 kB]
pdf Oznámenie klienta pre účely § 9 ods. 7 Zákona o ochrane vkladov   [pdf; 498,33 kB]
pdf Obchodné podmienky - Informácie pre spotrebiteľa -Legislatívne účty  [pdf; 269,55 kB]
pdf Informácia o rozsahu ochrany vkladov podľa zákona o ochrane vkladov  [pdf; 38,63 kB]
pdf Informačný formulár pre vkladateľa  [pdf; 36,84 kB]
pdf Poistné podmienky pre poistenie pre prípad straty zamestnania  [pdf; 84,39 kB]
pdf Informácia o predaji poistenia spotrebného úveru na diaľku  [pdf; 76,08 kB]
pdf Informácia o predaji poistenia k úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou na diaľku  [pdf; 71,95 kB]
pdf Prehľad poistného krytia  [pdf; 497,71 kB]
pdf Hlásenie poistnej udalosti poistenie schopnosti splácať úver zabezpečený nehnutelnosťou  [pdf; 453,53 kB]
pdf Poistné podmienky pre poistenie schopnosti splácať úver zabezpečený nehnuteľnosťou  [pdf; 115,07 kB]
pdf Rámcová poistná zmluva  [pdf; 142,43 kB]
pdf Obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a. s., k Rámcovej zmluve o obchodovaní na finančnom trhu účinné od 1.10.2011  [pdf; 690,93 kB]
pdf Obchodné podmienky k rámcovej zmluve o obchodovaní na finančnom trhu platné od 1.8.2017  [pdf; 582,06 kB]
pdf Obchodné podmienky Sberbank Slovensko, a. s., pre obstaranie kúpy a predaja a správu finančných nástrojov  [pdf; 567,44 kB]
pdf Obchodné podmienky pre obstaranie kúpy a predaja a správu finančných nástrojov – platné od 1.8.2017   [pdf; 239,45 kB]
pdf Všeobecné obchodné podmienky Sberbank Slovensko pre cenné papiere účinné od 15.10.2011  [pdf; 575,97 kB]
pdf Všeobecné obchodné podmienky služieb súvisiacich s cennými papiermi - platné od 1.8.2017   [pdf; 181,83 kB]