Zvýšenie základného imania

Rok 2013


pdf Vyhlásenie o splatení vkladov - 20.12.2013  (pdf; 41,76 kB)
pdf Výzva akcionárom - 11.11.2013  (pdf; 78,13 kB)
pdf Písomný prejav vôle - 1. kolo - 2013  (pdf; 82,05 kB)
pdf Písomný prejav vôle - 2. kolo - 2013  (pdf; 82,12 kB)

Informácia o výsledku 1. kola upisovania akcií

Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, oznamuje akcionárom, že na zvýšenie základného imania z ponuky 77 972 kusov akcií s menovitou hodnotou 166 EUR a emisným kurzom 513 EUR/ 1 akcia, v 1. kole upisovania akcií na zvýšenie základného imania využili akcionári svoje prednostné právo na upísanie akcií s nasledovným výsledkom:
.
 • počet platne upísaných akcií: 77 564 kusov
 • uhradená suma za upísané akcie: 39 790 332 Eur

Na základe uvedeného konštatujeme, že v 1. kole upisovania bolo platne a účinne upísaných 77 564 kusov akcií.

Do 2. kola, v dodatočnej lehote na upisovanie akcií (5.12. - 6.12.2013), prechádza 408 akcií.


Informácia o výsledku 2. kola upisovania akcií

Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, oznamuje akcionárom, že na zvýšenie základného imania z ponuky 77 972 kusov akcií s menovitou hodnotou 166 EUR a emisným kurzom 513 EUR/ 1 akcia, boli 1. a 2. kole platne upísané všetky akcie.

Na splatenie emisného kurzu za úpis v 2. kole je termín do piatku, 6.12.2013 (vrátane 6.12.2013), číslo účtu sa je uvedené vo výzve na upisovanie.................................................................................................................................................................

Rok 2012


pdf Výzva akcionárom - 15.10.2012  (pdf; 35,82 kB)
pdf Písomný prejav vôle upisovateľa I - prednostné upisovanie akcií v lehote od 29.10.2012 (vrátane) do 12.11.2012 (vrátane)   (pdf; 31,07 kB)
pdf Písomný prejav vôle upisovateľa II - dodatočné upisovanie akcií v lehote od 15.11.2012 (vrátane) do 16.11.2012 (vrátane)   (pdf; 31,08 kB)

Informácia o výsledku prednostného upisovania akcií

Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, oznamuje akcionárom, že v 1. kole upisovania akcií na zvýšenie základného imania akcionári využili svoje prednostné právo na upísanie kmeňových akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 186 Eur pri emisnom kurze 712 Eur/1 akcias, s nasledovným výsledkom:
.
        • počet platne upísaných kmeňových akcií: 104 444 kusov
        • uhradená suma za upísané kmeňové akcie: 74 364 128 Eur

Na základe uvedeného konštatujeme, že v 1. kole upisovania bolo platne a účinne upísaných 104 444 kusov kmeňových akcií.

Z celkového počtu ponúkaných akcií na zvýšenie základného imania (105 337 kusov) do 2. kola, v dodatočnej lehote na upisovanie akcií, prechádza 893 akcií.

pdf Zverejnenie výsledkov upisovania   (pdf; 13,43 kB)