Ústredie


V Sberbank Slovensko je naším prvoradým cieľom individuálna starostlivosť o klienta a neustále budovanie partnerského vzťahu. Preto nám záleží na tom, aby ste sa vždy a za každých okolností mali na koho obrátiť. Ak potrebujete konzultáciu, radu, či riešenie konkrétnej otázky, sme tu pre Vás. Napíšte nám, zatelefonujte, alebo príďte osobne do niektorej z našich pobočiek na Slovensku…

Ústredie

Sberbank Slovensko, a. s.
Vysoká 9
P.O.BOX 81
810 00 Bratislava

Tel.: +421/2/5965 1111
Fax: +421/2/5965 1112
SWIFT: LUBASKBX
URL: www.sberbank.sk
e-mail: market@sberbank.sk


Kód banky:

3100

Základné imanie banky:

65 743 198 EUR

IČO:

17 321 123

IČ DPH:

SK 2020412460

Zápis v Obchodnom registri:

Okresný súd Bratislava I., odd.: Sa, vložka č.: 158/B