SWIFT kód Sberbank Slovensko


V Sberbank Slovensko je naším prvoradým cieľom individuálna starostlivosť o klienta a neustále budovanie partnerského vzťahu. Preto nám záleží na tom, aby ste sa vždy a za každých okolností mali na koho obrátiť. Ak potrebujete konzultáciu, radu, či riešenie konkrétnej otázky, sme tu pre vás. Napíšte nám, zatelefonujte, alebo príďte osobne do niektorej z našich pobočiek na Slovensku.


ÚstredieTel.:+421/2/5965 1111
Sberbank Slovensko, a. s.Fax:+421/2/5965 1112
Vysoká 9
P. O. BOX 81SWIFT:LUBASKBX
810 00 BratislavaURL:www.sberbank.sk

Kód banky: 3100
Základné imanie banky: 52 799 846 EUR
IČO: 17 321 123
IČ DPH: SK 2020412460
Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I., odd.: Sa, vložka č.: 158/B