Sadzobník poplatkov


Ku dňu 1. 8. 2017 sa Sberbank Slovensko, a. s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17321123, zlúči s Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, ktorá sa stane jej právnym nástupcom.
Právne vzťahy, týkajúce sa produktov poskytovaných Sberbank Slovensko, a. s., sa odo dňa zlúčenia budú spravovať jednotlivými obchodnými podmienkami a Sadzobníkom Prima banka Slovensko, a. s.

 
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.6.2017 - pre fyzické osoby - občanov   [pdf; 475,03 kB]
pdf Sadzobnik poplatkov účinný od 1.6.2017 - pre firmy a podnikateľov  [pdf; 489,24 kB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.6.2017 - nepredávané produkty  [pdf; 433,78 kB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.7.2017 - pre fyzické osoby - občanov   [pdf; 478,04 kB]
pdf Sadzobnik poplatkov účinný od 1.7.2017 - pre firmy a podnikateľov  [pdf; 485,42 kB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.7.2017 - nepredávané produkty  [pdf; 417,32 kB]
pdf Sadzobník poplatkov Prima banka Slovensko, a.s. účinný od 1.8.2017 - fyzické osoby (občania)  [pdf; 354,96 kB]
pdf Sadzobnik poplatkov Prima banka Slovensko, a.s. účinný od 1.8.2017 - právnické a fyzické osoby (podnikatelia)  [pdf; 354,66 kB]
pdf Sadzobník poplatkov Prima banka Slovensko, a.s. účinný od 1.8.2017 - produkty a služby mimo ponuky  [pdf; 383,7 kB]
pdf Sadzobník poplatkov Prima banka Slovensko, a.s. účinný od 1.8.2017 - Samosprávy  [pdf; 347,64 kB]
pdf Zásady spoplatňovania od 1.8.2017   [pdf; 250,79 kB]


Archív sadzobníkov


 
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.4.2017 - pre fyzické osoby - občanov   [pdf; 470,32 kB]
pdf Sadzobnik poplatkov účinný od 1.4.2017 - pre firmy a podnikateľov  [pdf; 483,42 kB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.4.2017 - nepredávané produkty  [pdf; 532,44 kB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.12.2016 - pre fyzické osoby - občanov   [pdf; 151,26 kB]
pdf Sadzobnik poplatkov účinný od 1.12.2016 - pre firmy a podnikateľov  [pdf; 153,16 kB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.12.2016 - nepredávané produkty  [pdf; 156,34 kB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.11.2016 - časť A pre fyzické osoby - občanov   [pdf; 8,65 MB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.11.2016 - časť B pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov obsluhované pobočkovou sieťou  [pdf; 6,74 MB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.11.2016 - časť C pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov obsluhované Firemnými centrami   [pdf; 3,87 MB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 5.9.2016 - časť A pre fyzické osoby - občanov   [pdf; 8,76 MB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 15.8.2016 - časť A pre fyzické osoby - občanov   [pdf; 8,51 MB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.9.2016 - časť B pre právnické osoby a fyzické osoby –   [pdf; 6,7 MB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.9.2016 - časť C pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov obsluhované Firemnými centrami   [pdf; 3,82 MB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.8.2016 - časť A pre fyzické osoby - občanov   [pdf; 8,74 MB]
pdf Zmeny v Sadzobníku poplatkov Sberbank Slovensko časť A – pre fyzické osoby - občanov_účinný od 1.8.2016   [pdf; 374,65 kB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.8.2016 - časť B pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov obsluhované pobočkovou sieťou  [pdf; 6,66 MB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.8.2016 - časť C pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov obsluhované Firemnými centrami   [pdf; 3,56 MB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.12.2014 - časť A pre fyzické osoby - občanov   [pdf; 7,5 MB]
pdf Sadzobník poplatkov platný od 1.10.2013 - časť C pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov obsluhované Firemnými centrami   [pdf; 1,27 MB]
pdf Sadzobník poplatkov platný od 5.4.2013 - časť A pre fyzické osoby - občanov   [pdf; 3,24 MB]