Produkty a služby, ktoré už banka neposkytuje


Produkty a služby, ktoré už banka neposkytuje, nájdete: 
v Sadzobníku poplatkov časť D

 
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.7.2017 - nepredávané produkty  [pdf; 417,32 kB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.6.2017 - nepredávané produkty  [pdf; 433,78 kB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.4.2017 - nepredávané produkty  [pdf; 532,44 kB]
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.12.2016 - nepredávané produkty  [pdf; 156,34 kB]