Produkty a služby, ktoré už banka neposkytuje


Produkty a služby, ktoré už banka neposkytuje, nájdete: 
v Sadzobníku poplatkov časť D

 
pdf Sadzobník poplatkov účinný od 1.12.2016 - nepredávané produkty  [pdf; 156,34 kB]