Hypotekárne úvery

Platné od: 01.08.2016
  fixná úroková sadzba
1 rok 3 roky 5 rokov
Základná úroková sadzba - 1,38 1,38

Hypotekárny úver (HU)

  fixná úroková sadzba
1 rok 3 roky 5 rokov
Hrubá marža banky - - -
Výsledná úroková sadzba (HU) - - -

Hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých (HUM)

  fixná úroková sadzba
1 rok 3 roky 5 rokov
Hrubá marža banky - - -
Výsledná úroková sadzba ** (HUM) - od 0,01* od 0,01*

 • Výslednú úrokovú sadzbu je možné znížiť uplatnením ďalších zliav po splnení podmienok. Bližšie informácie o možných zľavách získate na ktorejkoľvek pobočke Sberbank Slovensko, a.s.
  Štátny príspevok pre poberateľa hypotekárneho úveru na rok 2016 je určený vo výške 0%
  * Úrokové sadzby sú uvádzané po odpočítaní príspevku banky (1% p.a.) a príspevku štátu (2,00% p.a. pre rok 2016)
  Úrok z omeškania = 5,00% p. a. (pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok vo výške 8,00% p.a.)
  ** Pre zmluvy uzatvorené do 30.11.2009 platí variabilná úroková sadzba v rozpätí 5,05 - 7,35 %.
  Pre zmluvy so štátnym príspevkom pre mladých uzatvorené do 30.11.2009 platí sadzba 2,65 - 3,35%..
  Hypotekárny úver (HU) ponúkala banka do 9.7.2015.


Úrokové sadzby sú vedené v percentách p. a. (ročne).