ZÁKLADNÝ BANKOVÝ PRODUKT

Podmienky pre poskytnutie základného bankového produktu

Banka poskytne klientovi, ktorý je spotrebiteľom, Základný bankový produkt, ak:
 • podá banke písomnú žiadosť
 • ku dňu podania žiadosti dovŕšil 18 rokov
 • nemá ku dňu podania žiadosti zriadený iný platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov
 • ku dňu podania žiadosti nemá čistý mesačný príjem vyšší ako 400 EUR

Posledné dva menované body klient potvrdzuje čestným vyhlásením

V období, počas ktorého Vám banka poskytuje základný bankový produkt

 • si nesmiete zriadiť žiaden ďalší platobný účet, okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou v banke a pobočke zahraničnej banky alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou alebo sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov.
 • Váš príjem na základný bankový produkt za kalendárny rok nesmie prekročiť 5 600 EUR

V rámci základného bankového produktu poskytuje banka nasledovné služby

 • zriadenie, vedenie a zrušenie účtu
 • Výpis generovaný elektronicky v Sberbank Online *
 • Poskytovanie služieb elektronického bankovníctva Sberbank Online, Smartbanking a notifikácie o realizovaných platbách SMSbanking a E mailbanking
 • Poskytovanie služieb Call centra
 • Vklad na vlastný základný bankový produkt v hotovosti v EUR
 • Výber z účtu v hotovosti v EUR
 • Výber z bankomatu Sberbank Slovensko
 • Vydanie a vedenie jednej platobnej karty Maestro a jej obnova
 • Platobné operácie uskutočnené prostredníctvom medzinárodnej platobnej karty u osoby, ktorá prijíma platobné karty
 • Platobné operácie zadané na obchodnom mieste alebo elektronicky v mene euro na území Slovenskej republiky formou úhrady trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom alebo prevodným príkazom
 • Platobné operácie zadané na obchodnom mieste alebo elektronicky v mene euro v rámci EHP formou úhrady trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom alebo prevodným príkazom

*je možné zaslať len v prípade, ak sú aktivované služby elektronického bankovníctva. Klientom, ktorí si Základný bankový produkt zriadili pred 01.02.2016 sú naďalej bezplatne zasielané výpisy bez zmeny spôsobu a frekvencie zasielania v cene ZBP

Výška poplatku za základný bankový produkt

Výška poplatku za základný bankový produkt je 0 EUR mesačne.


PLATOBNÝ ÚČET SO ZÁKLADNÝMI FUNKCIAMI

Podmienky pre poskytnutie základného bankového produktu

Banka poskytne klientovi, ktorý je spotrebiteľom, štandardný účet, ak:
 • má pobyt v Európskej únii, vrátane spotrebiteľa bez pobytu na území Slovenskej republiky, žiadateľa o azyl a spotrebiteľovi, ktorému nebolo udelené povolenie na pobyt, ale ktorého vyhostenie nie je možné z právnych alebo faktických dôvodov
 • podá banke písomnú žiadosť
 • nemá zriadený žiadny ďalší platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkoPosledný bod klient potvrdzuje čestným vyhlásením
V období, počas ktorého Vám banka poskytuje štandardný účet
 • si nesmiete zriadiť žiaden ďalší platobný účet, okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou v banke a pobočke zahraničnej banky alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou alebo sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov.

V rámci štandardného účtu poskytuje banka nasledovné služby

 • zriadenie, vedenie a zrušenie účtu
 • Výpis generovaný elektronicky v Sberbank Online *
 • Poskytovanie služieb elektronického bankovníctva Sberbank Online, Smartbanking a notifikácie o realizovaných platbách SMSbanking a E mailbanking
 • Poskytovanie služieb Call centra
 • Vklad na vlastný základný bankový produkt v hotovosti v EUR
 • Výber z účtu v hotovosti v EUR
 • Výber z bankomatu Sberbank Slovensko
 • Výber v mene EUR z bankomatov siete Sberbank Europe
 • Vydanie a vedenie jednej platobnej karty Maestro a jej obnova
 • Platobné operácie uskutočnené prostredníctvom medzinárodnej platobnej karty u osoby, ktorá prijíma platobné karty
 • Platobné operácie zadané na obchodnom mieste alebo elektronicky v mene euro na území Slovenskej republiky formou úhrady trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom alebo prevodným príkazom
 • Platobné operácie zadané na obchodnom mieste alebo elektronicky v mene euro v rámci EHP formou úhrady trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom alebo prevodným príkazom

*je možné zaslať len v prípade, ak sú aktivované služby elektronického bankovníctva.

Výška poplatku za platobný účet so základnými funkciami

Výška poplatku za štandardný účet je 3 EUR mesačne.


INFORMÁCIE O LEGISLATÍVNYCH ÚČTOCH

Informácie o Základnom bankovom produkte a Platobnom účte so základnými funkciami