Aké doklady je potrebné predložiť k žiadosti o úver bývanie na preukázanie príjmu?


Odpoveď

V prípade príjmu zo závislej činnosti, potvrdenie od zamestnávateľa na tlačive banky, výplatné pásky za posledné tri mesiace alebo výpis z bankového účtu, ktorý preukazuje poukázanú mesačnú mzdu za posledné tri mesiace. V prípade príjmov z podnikania: daňové priznanie za posledné 2 ukončené obdobia.