Môžem využiť úver na bývanie aj na rekonštrukciu, alebo údržbu nehnuteľnosti?


Odpoveď

Áno, úver na bývanie môžete použiť nielen na kúpu domu alebo bytu, ale aj na vyporiadanie dedičstva, alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov, výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, alebo údržbu nehnuteľnosti.