Poskytuje banka aj zrýchlené čerpanie hypotekárneho úveru?


Odpoveď

Áno. Na základe plomby zapísanej v liste vlastníctva (zápis záložného práva na konkrétnu nehnuteľnosť), je možné zrýchlené čerpanie hypotekárneho úveru.