Akým spôsobom možno zabezpečiť úver na bývanie? Aká je potrebná výška zabezpečenia?


Odpoveď

Vždy tuzemskou nehnuteľnosťou a to aj rozostavanou vo vlastníctve žiadateľa o úver, resp. tretej osoby. Hypotekárny úver je možné poskytnúť do výšky 70 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.