Aké doklady je potrebné predložiť k žiadosti o úver na bývanie na preukázanie účelu (výstavby nehnuteľnosti)?


Odpoveď

Podkladom k preukázaniu účelu je právoplatné stavebné povolenie, rozpočet a projekt stavby, resp. Zmluva o dielo alebo Zmluva o výstavbe, faktúry alebo pokladničné doklady.