Od čoho sa odvíja výška schváleného hypotekárneho úveru? V prípade, že by sa počas výstavby nehnuteľnosti navýšila, je možné výšku úveru dodatočne navýšiť?


Odpoveď

Výška schváleného úveru závisí od hodnoty zakladanej nehnuteľnosti a zdokladovaných príjmov žiadateľa/ov. V prípade, že počas výstavby nehnuteľnosti dôjde k navýšeniu jej ceny, je možné navýšiť úver v závislosti od budúcej hodnoty nehnuteľnosti pri kolaudácii.